20160930-b-283x182V Fontemu v Kamerunu bodo danes sklenili sklop prireditev, s katerimi bodo obeležili 50. obletnico prihoda Gibanja fokolarov v to deželo. Leta 1966 je namreč na prošnjo tamkajšnjega škofa ustanoviteljica gibanja Chiara Lubich v pleme Bangwa poslala zdravnike, ki so rešili življenje na tisoče otrok.

Pleme Bangwa je v začetku 60. let prejšnjega stoletja izumiralo. Umrljivost otrok je bila več kot 90 odstotna. Čeprav animističnih verstev, so odgovorni za pleme v obupu iskali rešitve tudi drugje. Njihov kralj se je po pomoč obrnil na krajevnega škofa, ta pa je Chiaro Lubich prosil, naj jim pošlje zdravnikov.
Tako se je začela čudovita zgodba, ki je rešila pleme. V pripravi na sklepne dogodke zahvalnega leta, ki odmevajo tudi na državni ravni, je sodelovala kraljevska družina, skupaj z odgovornimi iz več ustanov. Med slednjimi je kolegij Naše Gospe, sedeža Modrosti, v katerem se letno izobražuje 500 dijakov. To je le eden od sadov prihoda fokolarinov v to pozabljeno kamerunsko vas.
Med pobudami, ki so se zvrstile tekom leta, je bilo septembrsko romanje kraljevske družine Fon v Rim. Ob tej priložnosti so obiskali tudi kraje Chiare Lubich. Skozi vse leto je po šolah potekal literarni natečaj. Posvečen je bil Božjemu posredovanju v zgodovini in življenju ljudstva. Udeležilo se ga je kar 700 mladih.
Jubilejno zahvalno leto pa se je dotaknilo tudi pripadnikov ljudstva Bangwa, ki so Kamerun v zadnjih desetletjih sicer zapustili. Komisija za razvoj, katere predstavniki živijo tudi v tujini, je namreč spodbudila dialog z državnimi ustanovami. Sad tega dialoga naj bi bilo konkretno delo na področjih izobraževanja, zdravstva, mladih in položaja ženske.
Sicer pa je v teh dneh potekala tudi medverska konferenca o dialogu med tradicionalnimi afriškimi verstvi in Katoliško Cerkvijo in sicer na temelju izkušnje teh 50 let skupnega življenja s plemenom Bangwa. Udeležili so se je nekateri predstavniki iz sveta in sopredsednik gibanja Jesus Moran.

MD