AMU – projekti v deželah v razvoju 

Ko se spopadamo s skrajno revščino, je treba delovati na več frontah: vzgoja, higiena, delo itn.

 

Celovit pristop, pri katerem se navdihuje AMU, v polnosti pritegne krajevne skupnosti v razvojne projekte, vrednoti njihove kulture, spoštuje in utrjuje dostojanstvo človeka in družbeno tkivo.
Prav v tej perspektivi dajanje in prejemanje postaneta vzajemna in solidarnost postane bratstvo.
 

AMU (Azione Mondo unito: Akcija zedinjeni svet) je italijanska nevladna organizacija, ki dela za razvoj narodov, področja njenega delovanja so zadružništvo, izobrazba in vzgoja za razvoj. Vsak dan si prizadevajo prehoditi del poti do zedinjenega sveta. AMU je bila ustanovljena leta 1986; italijansko zunanje ministrstvo jo je priznalo, da je primerno za izvajanje projektov za razvoj ljudi.
Navdihuje se pri duhovnosti Gibanja fokolarov in si prizadeva širiti kulturo dialoga in edinosti med narodi. V sodelovanju z ljudmi določenega kraja, kjer deluje, izvaja trajnostne dejavnosti za dejanski razvoj, pri tem spoštuje družbene, kulturne in ekonomske razmere tega kraja.
AMU deluje v državah Latinske Amerike, Afrike, Azije in vzhodne Evrope. Zajema več področij: primarne potrebe, kot so dom, prehrana in zdravje, razvoj kmetijstva in obrtništva, majhno podjetništvo, osnovna izobrazba, strokovna usposobljenost, posegi po naravnih nesrečah, družbeni razvoj.

Nastanek
Leta 1986 so družabniki, ustanovitelji AMU, člani Gibanja fokolarov začeli uresničevati cilje te nevladne organizacije, katere namen je organizirati in izpeljati skupne projekte z deželami v razvoju in širiti kulturo dialoga in edinosti med narodi. Najprej so si pri italijanskem zunanjem ministrstvu priskrbeli dovoljenje za uradno delovanje, potem pa so pregledali prošnje za pomoč z raznih koncev in začeli podrobneje spoznavali krajevne razmere, da bi tako primerno zastavili ukrepe.
Uvajati so začeli higienske tečaje in prehrambene programe za podhranjene otroke; ustanavljati podjetja in začeti s kmetovanjem, da bi ustvarili delo v okolju kronične nezaposlenosti. In tako je kmalu nastal pravi zemljevid projektov na raznih koncih sveta.
»Začetna spodbuda, zaradi katere so nastajali projekti,« se spominja Salvina Infantino, ustanoviteljica in dolga leta podpredsednica AMU, »je bila vedno odločitev, da bi bili blizu bližnjemu, njegovim problemom in možnostim, njegovemu bogastvu in uboštvu … Ko smo prihajali na razne konce sveta, smo si prizadevali spoznati tamkajšnje razmere. V teh deželah nismo delali drugega kot to, da smo se vsakič znova spoprijeli s težavami in potrebami prebivalstva in si prizadevali odgovoriti na vsak problem s konkretnimi pobudami.«

AMU in prvi programi
1988: Magnifikat
Leta 1988 je AMU začel izvajati prvi večletni program v Magnifikatu v Braziliji: ta projekt je postal vogelni kamen njegove zgodovine.
Deset let pred tem je Gibanje fokolarov prejelo v dar in delno dokupilo kmetijsko zemljišče v državi Maranhão, na katerem so živele družine kmetov brez zemlje. Nekaj ljudi iz gibanja je več let živelo s temi ljudmi in v njih vzbudilo željo po izboljšanju njihovih življenjskih pogojev.
Ker se je tako ustvarila prava pravcata skupnost, se je leta 1988 začel celovit razvojni projekt (izobrazba, higiena, kmetijstvo) za prebivalstvo Magnifikata, v katerega so pritegnili sosedne vasi, skupaj 5.000 ljudi. Projekt je pet let sofinancirala MAE. Začeli so gojiti raznovrstno hrano, vzrejati živali, se ukvarjati s čebelarstvom in obrtjo, zgradili so šolo in ambulanto ter drugo.
Vzporedno s tem je ozaveščeno prebivalstvo začelo samo nadzorovati proizvodna sredstva, prodajati svoje proizvode in obnavljati vse vidike družbenega življenja. Tako so bili postavljeni temelji za postopno samostojnost skupnosti.

 

1989: Šola za poklicno usposabljanje na Filipinih
Leta 1989 so v Manili na Filipinih zgradili mizarsko delavnico s šolo za mizarje s 5 učitelji in 35 učenci vsako leto v dveh letnikih. Šola in mizarska delavnica še danes lepo delujeta.
1993: AMU in “NOVE DRUŽINE”: POSVOJITVE NA DALJAVO
Leta 1993 je AMU začel sodelovati z vejo Gibanja fokolarov Nove družine v programu posvojitev na daljavo. Tako je bilo mogoče ponuditi konkretno možnost za izobraževanje več kot 13.000 mladoletnikom v 96 projektih v 41 državah na 4 celinah. Sodelovanje je bilo potrebno do leta 2003, ko so Nove družine postale dovolj strokovno usposobljene in so imele dovolj izkušenj, da so lahko same nadaljevale s programom posvojitev.
1994: PROJEKTI V LATINSKI AMERIKI
Leta 1994 se je začel večletni projekt v Latinski Ameriki, v Santa Marii di Catamarca na pobočjih Andov v Argentini v središču stare civilizacije Kalčaki. Tu je nekaj domorodcev, ki so se vključili v Gibanje fokolarov, že v sedemdesetih letih začelo v preprostih prostorih z majhno obrtno šolo, da bi pomagali svojim ljudem. Do danes je tečaj opravilo približno 500 ljudi in se tudi zaposlilo. V sodelovanju AMU in krajevnega združenja PROARVA je nastal projekt obujanja tradicionalnih obrti in domorodne kulture, pridružil se jim je še lokalni muzej.
Tako je leta 1994 nastala šola Aurora za poklicno usposabljanje in razvoj obrtnih dejavnosti: dvoletni tečaj tkanja in obdelave kovin, z osnovnimi učnimi predmeti (jezik in književnost, matematika in računovodstvo, zgodovina in zemljepis) in obravnavanjem tamkajšnje simbolike. V treh letih se je usposobilo več kot 600 obrtnikov. Danes šola Aurora samostojno proizvaja in prodaja svoja dela.
Decembra 2004 je argentinska vlada podelila šoli Aurori naslov profesionalni obrtni inštitut: to je bila prva šola v državi in druga v Južni Ameriki s takim priznanjem.

 

Projekti v teku

Tu je nekaj povezav do natančnejših razlag projektov, nekateri so že dokončani, a je kljub temu dobro vedeti, kaj se in se je dogajalo:
Azija – Indonezija

Azija – Vietnam

Azija – Tajska

Južna Amerika – Argentina

Afrika – Burundi

 

Vir: http://www.amu-it.eu