Projekt ŽENE IN MIKROKREDIT
BUJUMBURA (KINAMA, CIBITOKE in KAMENGE)
Cilj projekta: mikrokredit
Namenjeno 500 ljudem iz socialno šibkih družin, v katerih so večinoma za družino odgovorne žene
Območni partner: CASOBU

 

AMU BurundiLeta 2008 je nastal projekt »Podpora aktivnostim, s katerimi bo mogoče vzdrževati družine iz Kiname«, in to z modelom skupnostnega mikrokredita, poimenovanem Skupnost notranjega varčevanja in kredita. Danes delujejo štiri skupine: »Podprimo naše otroke«, »Postanimo solidarni«, »Vesele«, »Pomagajmo si med seboj«, v katerih je 72 predstavnikov (glav) družin, od teh je 93 % žena. Ob teh imenih bi se verjetno nasmehnili, a kdor je imel priložnost pogledati tem ljudem v oči, slišati njihove zgodbe, podeliti njihove uspehe in doumeti pomen zaupanja in ponos, ki se rodi iz občutka težko pridobljenega dostojanstva, ga bo to prerodilo. Metodologija projekta temelji na posebnem pristopu: člane skupin seznanjajo s cilji projekta, da sprejmejo svojo odgovornost do te mere, da razumejo, da so te aktivnosti odvisne od njih. To zagotavlja stalnost in trdnost projekta. Osredotočenost na celovitost človekovega dostojanstva, zmožnost poslušanja in podelitve: to so pomembne lastnosti, ki jih vsak član delovne skupine CASOBU (dolgoletni partner AMU v Burundiju) izrazi s svojimi besedami.
Ko so skupaj s CASOBU premišljevali o možnosti širjenja te izkušnje, je nastal osnutek projekta, ki širi ta blagodejni učinek še na druge, ne samo na ljudi v Kinami, ampak tudi v občinah Cibitoke in Kamenge. Zaenkrat nameravajo ustanoviti štiri nove skupine s približno 25 člani. Če računamo, da ima vsaka družina po pet članov (v resnici je število precej večje), projekt zajame vsaj 500 ljudi.
Glavni cilji so:
najti tiste, ki bodo vložili denar,
oblikovati skupine po vzoru varčevalnih skupnosti in „notranjega” kredita,
specifični informacijski material za skupine,
preverjati in spremljati aktivnosti skupin,
utrjevanje zmožnosti članov, da vodijo račune in upravo, zaloge, začetek majhnih dejavnosti, ki bi prinašale zaslužek itn.,
utrjevanje poznavanja in življenja po civilnem pravu (posebej družinskem pravu), zdravje in odgovorno načrtovanje rojstev, aids itn.
Za začetek novega projekta potrebujejo 40.000 evrov, del za pokritje stroškov izobrazbe in vodenja skupin, del za ustvarjanje osnovnega sklada, ki ga bodo vodili skupaj, ko bo CASOBU preveril zmožnost in trdnost raznih skupin. Izvedbeni čas je daljši, saj je bolj kot denar pomembno pravo in iskreno zanimanje za ljudi, kar pa nima cene, a je resnična in najgloblja skrivnost uspeha takih projektov.