Projekt VODNJAK ZA VAS TU NE
VAS TU NE V PROVINCI BAC NINH
Področje investicije: VODA

 

lav-02Potem ko smo bili v vasi Tieu Le deležni pozitivnih odmevov na izvajanje projekta »Očiščena voda«, saj so ljudje videli, kaj pomeni konkretna pomoč pri izkopavanju vodnjaka, smo prejeli nov predlog za vas Tu Ne. Ta leži na severu Vietnama v provinci Bac Ninh, približno 30 km iz Hanoja, politične prestolnice države. V vasi živi okoli 9.000 prebivalcev. To je kmečko okolje, s številnimi riževimi polji. Materialna revščina je velika in zdravstvena oskrba in šolanje sta za številne družine težko dosegljiva cilja, zato si ne morejo kupiti očiščene in neoporečne vode. Namesto tega uporabljajo premalo globoke vodnjake na dvoriščih, ki jih neučinkovito čistijo.
Zaradi neobrzdanega razvoja industrije, zaradi katere je močno onesnažena površinska voda, predvsem zaradi proizvodnje papirja in podobno, v zadnjih letih so v porastu endemične bolezni, najbolj so prizadeti otroci.
Kakor v vasi Tiue Le je tudi tu katoliški župnik napel vse sile, da bi vse ljudi v vasi pa tudi prebivalce sosednje vasi oskrbel s čisto vodo. Na razpolago je dal prostor za vodnjak. Predvidena cena je okoli 9.000 evrov.