2017-02-09-Birmingham-APoročamo o nekaj dejavnostih z medverskega dialoga iz Anglije: v Birminghamu fokolarini pripravljajo delavnice v osnovni šoli skupnosti sikhov. Odgovoren za mošejo jih je povabil, naj predstavijo duhovnost edinosti.

Birmingham, večetnična metropola srednje Anglije. Prisotnost ljudi različnih kultur in verstev je postala kovačnica dialoga. Mesto je samo po sebi delavnica medverskih odnosov, ki temeljijo na medsebojnem spoštovanju in na odkrivanju vrednot drugega.
Katoliški nadškof Bernard Longley skupaj s svetom voditeljev drugih verstev v Birminghamu v prvi osebi deluje na medverskem področju. Večkrat je izrazil željo, da bi karizma edinosti prinašala svoj prispevek za Cerkev in za ekumenski in medverski dialog. Oktobra 2015 je dal na razpolago fokolaru hišo v škofiji Birmingham. Od tedaj se člani skupnosti iz Londona organizirajo in vsak drugi mesec odhajajo tja in pripravijo številne pobude. Začeli so s projektom “Start Now”, mednarodne glasbene skupine Gen Verde in s številnimi drugimi pobudami.
Januarja je volontarija iz Gibanja, strokovnjakinja za svet vzgoje, pripravila z drugimi prvo od štirih delavnic v osnovni šoli sikhov za 70 otrok, starih od 7 do 8 let. Govorili so o vrednotah. »Sikhi čutijo močno povezanost z nami,« je povedala. »Pravijo, da se kot oni trudimo za družbo, ki temelji na zlitju človeškega in božjega. V odnosu z Gibanjem vidijo sozvočje, ki jim pomaga poglabljati vrednote in jih živeti.« V delavnici so z otroki poglabljali te vrednote in jim pomagali, da jih živijo.
Pobuda je nastala kot vrhunec odnosa, ki traja že nekaj časa. Leta dolgo ohranja skupnost sikhov, ki jih vodi Bhai Sahib Bhai Mohinder Singh, stalen odnos z Gibanjem v Birminghamu. Odnos se je poglabljal in medsebojno spoštovanje se je razvijalo. »Bhai Sahib Ji nam pogosto pravi, »je zapisala neka fokolarina, »da je njegov navdih Chiara Lubich. Njeno sliko ima vedno na svoji pisalni mizi.«
Sikhi in fokolarini so se nedavno udeležili medverske konference. Tu je Bhai Sahib Ji predstavil projekt za spodbujanje sprave in odpuščanja. Dan je bil priložnost za začetek prijateljskih odnosov med člani različnih veroizpovedi in verstev, ki hočejo sodelovati.
Januarja je dr. Mohammed Shomali, musliman, povabil nekatere fokolarine, naj bi govorili skupini kakih tridesetih muslimanov v mošeji v eni od četrti Birminghama. Njegova želja je bila, da »poveže osebe, ki jih najbolj ceni in ljubi: njegovo skupnost in fokolar«. Govorili so o dialogu Cerkve z islamom in predlagali so duhovnost edinosti. Povedali so tudi nekaj izkušenj o besedi. Številni muslimani so bili navdušeni in hočejo ostati v stiku s fokolarom. »Povabili so nas še naslednjo nedeljo, ko so imeli projekt “Obišči mojo mošejo”«, so povedali.
»Te tedne, ko smo spoznali številne nove prijatelje drugih verstev,« so še povedali, »nam je prišlo na misel Chiarino pismo iz 23. novembra 1980, v katerem med drugim piše: ‘Če je v vašem mestu mošeja, sinagoga ali drugi prostor za kult, ki ni krščanski, se zavedajte, da je tam vaše mesto’. To je projekt bratstva med vsemi. Tudi med verniki različnih verstev.«