Argentina_1aMlada država s številnimi naravnimi in človeškimi možnostmi zaradi priseljencev. Tu obhajajo 50. obletnico prihoda duhovnosti edinosti, ki so jo dobro sprejeli in je precej razširjena.
Argentina je velika 2.800.000 km2, ima veliko različnih podnebij: od tropske vročine do antarktičnega mraza.
Med verigo Andov in Atlantskim oceanom se razteza velika plodna ravnina: pampa, znana po tem, da jo imajo za granaio del mondo . Zaradi izjemnih pokrajin sem nenehno prihaja mnogo turistov. Država je odprta za številne priseljence, ki so to deželo sprejeli za svojo in so pripomogli k njenemu razvoju. Ima 40 milijonov prebivalcev, ki so večinoma v velikih mestih, večji del jih izhaja iz italijanskih in španskih korenin.
Argentinsko zgodovino zaznamuje več spopadov, ki so pustili globoke sledove v sedanjosti: boj med deželami in centralno vlado v Buenos Airesu, državni udari (zadnja diktatura 1976-1983 je bila najhujša, izginilo je več kot 30.000 ljudi, to so tako imenovani “desaparecidos”), poraz v vojni z Veliko Britanijo za otoke Malvinas-Falkland pred tridesetimi leti. 30% prebivalstva še vedno živi v veliki bedi.
aArgentina_3Večina prebivalstva je katoliške vere, precej pa je tudi kristjanov drugih veroizpovedi. Tam so skupine Judov in muslimanov, manjšine drugih verstev in ljudje brez verskega prepričanja. Osebnosti, ki so priznane po vsem svetu, pričajo o živahni kulturi, ki sega od umetnosti do športa.
Ko je Chiara Lubich leta 1998 obiskala Argentino, kjer je imela več srečanj in prejela več akademskih priznanj, je odkrila veliko kulturno, versko, družbeno in politično bogastvo tega naroda. Na srečanju je 8000-im članom Gibanja fokolarov priporočila, naj odprejo dialoge na vseh področjih, naj njihova ljubezen ne izključi nikogar.
Prvo seme Gibanja fokolarov je bilo posejano v Argentini leta 1957 z duhovnikom, ki se je udeležil mariapolija v Dolomitih v Italiji. Tako je nastala prva skupnost v Santa María de Catamarca, majhnem kraju na severovzhodu države z bogato kulturo staroselcev. Konec leta 1958 so trije fokolarini Lia Brunet, Marco Tecilla in Ada Ungaro prvi potovali čez ocean iz Italije in pristali v Južni Ameriki. Prepotovali so velik del: Brazilija, Argentina, Urugvaj in Čile. Oktobra 1961 in februarja 1962 sta v Buenos Airesu nastala prva fokolara, eden z Lio in drugi z Vittoriom Sabbione, saj so bilepotrebe skupnostivedno večje.
Duhovnost edinosti je namreč ta mladi narod sprejel kot novo pot, ki se je odprla pred njim. Vedno več je značilnih poletnih srečanj – mariapolijev. Leta 1963 je začela delovati založba “Ciudad Nueva”. V naslednjih letih je Chiara Lubich obiskala te kraje tri leta zapored (1964, ’65 in ’66). Leta ’66 je postavila prvi kamen za center mariapoli v José C. Pazu blizu Buenos Airesa.
Argentina_2Leta 1968 je nastalo mestece v O’Higginsu v provinci Buenos Aires (danes se imenuje “Mariapoli Lia”), ki je kot svetilnik za Argentino in sosednje države. Kmalu je postalo pomembno središče za vzgojo članov Gibanja in za izžarevanje na vzven. Vsako leto je prišlo po več tisoč obiskovalcev. Do danes je več kot 4.000 mladih z vsega sveta nekaj časa preživelo v tem mestecu, ki se kaže kot osnutek družbe, ki jo prenavlja evangelij. Tako so ti mladi priče takšnega življenjskega sloga v svojih krajih.
Chiarin predlog, naj bo tu dialog na vseh področjih, se je zasidral. Dialog z različnimi cerkvenimi gibanji in skupinami vzbuja obilne sadove občestva. Nastala je šola za ekumensko vzgojo članov Gibanja v pogledu dialoga med raznimi krščanskimi Cerkvami. Številni delujejo v škofijskih komisijah za ekumenizem. Z velikimi verstvi – judovskim, muslimanskim, hindujskimi in drugimi – se je razvil globok dialog in medsebojno poznavanje, prijateljstvo ter sodelovanje. Leta 2011 je na mariapoliju potekal mednarodni simpozij judovsko-krščanskega dialoga. Več skupin ljudi brez verskega prepričanja sprejema duha Gibanja in z njimi razvijajo veliko lokalnih akcij.
V osemdesetih letih je nastala šola družbenega študija z namenom poglobiti družbeni nauk Cerkve in ga konkretizirati v političnem in družbenem okolju.
Leta 1991 se je tudi v Argentini začelo občestveno gospodarstvo, nastala je podjetniška cona “Solidaridad”. Danes sprejema projekt 56 podjetij ekonomskih pobud.
Leta 2001, ko je nastopila globoka politična in ekonomska kriza, je nastalo Politično gibanje za edinost, ki pripravlja razne vzgojne pobude, razmišljanja in delovanja. Tako so nastale skupine za politični dialog in Šola za politično in družbeno vzgojo mladih z 12 sedeži po vsej državi. Posledica tega družbenega in vzgojnega zavzemanja je nastanek svobodne katedre Politična družba in bratstvo na nacionalni univerzi v La Plata. Tako se je začela RUEF (Univerzitetna mreža za študij bratstva).
Gibanje fokolarov šteje v Argentini več kot 7.000 zavzetih članov, 42.000 aderentov in več tisoč simpatizerjev, mestece z 200 prebivalci, založbo Ciudad Nueva, 3 centre mariapoli za tečaje, fokolare v najpomembnejših mestih države, skupnosti, ki jih najdemo po vsem teritoriju, socialna dela in aktivnosti na različnih področjih politične, družbene, kulturne in cerkvene dejavnosti.
Za poglobitev (špansko): www.mariapolis.org.ar