2290M-Marsabit-1080x675Johnstone Duba je mlad Afričan, ki je zastavil vse svoje življenje v boju za mir. Uspel je premagati starodavne plemenske konflikte in spopade v delu Kenije, kjer živi. video in v nadaljevanju besedilo

Spiker 1: Za potovanje na sever Kenije mora biti vešč šofer.
Od Nairobija do Marsabita – eno od zadnjih mest pred mejo z Etiopijo – je kakih deset ur vožnje.
Prevoziti je treba središče Kenije, kjer vidimo majhna mesta in zelene pašnike.
Zatem je teren vedno slabši, očitno so predhodne vlade ta del države zanemarjale.
Na severu Kenije živi štirinajst različnih narodnostnih skupin, številni so nomadski pastirji.
Težko verjameš, da te čudovite razglede oskrunja kri plemenskih bojev, posebno med Borani in Rendille.
Gre za stare konflikte zaradi premalo vode in zemlje za pašo.
Čif Lerapo 1 (skupnost Rendille), svahili: Med nami je bilo veliko nasprotij, in to zaradi pomanjkanja vode in krme; vsak si je moral preskrbeti travo, vodo in tako smo se borili med seboj.
Aa Duba (skupnost Borana), borana: Borana so umirali. Umirali so Rendille. Povsod je bila vojna in bilo nas je zelo strah.
Spiker 2: Elizabeth Kanini je naredila magisterij iz vzgoje za mir. Zavzema se za ustvarjanje miru na bazi. Živi v Ongata Rongai blizu Nairobija.
Elisabeth Kanini, angleško: Ko sem poučevala njihove otroke, sem razumela, da je ta spor prehajal iz roda v rod. Ko sem dajala otrokom barvice in papir, so risali boje, ljudi, ki so se ubijali. Sovraštvo je bilo zelo globoko zasidrano vanje.
(…) Gojili so zelenjavo, a je niso mogli prodajati med seboj. Morda so imeli veliko mleka, a ker so bili sovražniki, ga niso mogli razdeliti med seboj. (…) Odločila sem se, da se posebej osredotočim na ta spor, saj je zavrl razvoj teh skupin.
Tu sem se srečala z Johnstoneom Duba.
Johnstone Duba, angleško: Pozdrav vsem! Imenujem se Johnstone. Dobrodošli v Marsabit!
Spiker 3: Johnstone ima dvaindvajset let, je iz vasi Badasa blizu Marsabita, je iz plemena Borana.
Johnstone ali “Duba”, kakor ga mnogi imenujejo, je prvorojenec iz velike družine in njegova navzočnost je kot magnet za vse, zlasti za mlajše brate in sestre.
Za Borane so koze in govedo glavni vir preživetja. Tu zaradi pomanjkanja elektrike in tekoče vode v hišah že samo “živeti” zavzame ves čas dneva.
Johnstone 2, svahili: Spori med plemeni, pomanjkanje miru: zaradi tega sem vedno trpel. Rad bi, da bi bili vsi zedinjeni in da bi živeli kot družina. (…)
Videl sem, da ima vsaka oseba nalogo v svoji skupnosti: mladi, odrasli, vsi. Tudi jaz sem izkoristil to priložnost in, kolikor lahko, sem se odločil, da bom delal za širjenje miru med našimi skupnostmi, kjer pogosto prihaja do umorov.
Spiker 4: Johnstone je začel delati kot prostovoljec v šoli na drugi strani doline. Tam so živeli ljudje iz sovražnega plemena: Rendille.
Aa Duba (Johnstoneova mama) 2, borana: Mislili smo, da ga bodo ubili in da se ne bo več vrnil domov.
Elisabeth Kanini, angleško: Bil je med prvimi, ki so ga Rendille sprejeli. (…) Zaradi njegovega ravnanja in odprtosti nanj ljudje niso gledali kot na Borano, ampak kot na njihovega sina. (…)
Johnstone 3, svahili: Delo, ki ga opravljamo tu, pritegne očete, starce, poglavarja vasi in mlade.
Elisabeth Kanini, angleško: Starci ne upoštevajo mnenj ne žensk ne mladih. (…) Johnstone jim je uspel govoriti prav zaradi svojega ravnanja. Spoštovanje, ki ga je imel do njih, (…) in veliko žrtev, (…) kako je ravnal z ljudmi in vstopil v njihovo življenje, to mu je odprlo pot, da so ga sprejeli, in ko te sprejmejo, te tudi upoštevajo.
Čif Lerapo 2, svahili: Problemi, ki smo jih imeli, so skoraj izginili. Ne krademo več goveda drug drugemu, ne ubijamo več. Odločili smo se živeti kot bratje, kot skupnost, kot osebe, ki se razumejo, in opustili smo vse drugo.
Spiker 5: Za mlade je Johnstone uporabil posebno orožje: nogomet.
Johnstone ob igrišču 4, angleško: Tu smo mladi z vseh koncev dežele. (…) Prej so se te skupnosti borile med seboj, a mladi smo danes tukaj, da bi izrazili našo edinost. Hočemo graditi mir in biti sprememba, ki bi jo radi v naši družbi.
Čif Abdub (skupnost Borana) 1, svahili: Ta projekt nogometa, organiziran za obe skupnosti, je nekaj dobrega in po mojem bo to pomagalo.
Gagallo (skupnost Borana) 1, angleško: Ti otroci, ki se zabavajo tu z nami, bodo tisti, ki bodo gradili ta svet, ta okoliš.
Mitambo (skupnost Rendille), angleško: Mlade od tu spodbujam, naj zaobjamejo mir, kajti mir je orodje za blaginjo in razvoj.
Aa Duba 3, borana: Zdaj prevladuje mir. Ljudje so zedinjeni, imamo skupno tržnico, kjer Rendille prodajajo zelje in svoje mleko in v zameno od nas kupujejo khat in druge stvari. Skupaj preživljamo dan. Živimo v miru in naše črede se pasejo skupaj.
Elisabeth Kanini, angleško: Graditi mir je poklicanost. (…) Zahteva veliko žrtev in temu se je treba res posvetiti. (…) Redille in Borana, mladi, žene, starci bodo delovali za mir, ne samo v svojih skupnostih, ampak tudi v drugih, kjer še vedno vlada nasilje.
Čif Abdub 2, svahili: Vrnilo se je deževje. Tudi Bog je prisluhnil našim molitvam. Dež, ki ga prej ni bilo, hrana, ki je je prej primanjkovalo, je zdaj obilna, in živimo kot ena sama skupnost.
»Mir ni borba, ampak nekaj, za kar se splača boriti.
Čeprav je to, kar delamo, majhno, ni zaman!«
(iz pesmi Geraldine in Treze, dveh mladih Kenijk)