Božični prazniki so priložnost za darila in prav o tem nam pripoveduje tale izkušnja z Madžarske, izkušnja med več gibanji.
 
Učitelj iz Skupnosti Emanuel nas je vprašal, kako naj spodbudi svoje učence,da bi bilo pričakovanje božiča zaznamova s solidarnostjo. Zamislil si je akcijo “škatle za čevlje”.
 
Prazne škatle za čevlje so napolnili s številnimi darili za tiste, ki bi sicer daril ne dobili.
Ko so nekateri njegovi sodelavci iz Gibanja fokolarov izvedeli za to pobudo, so želeli sodelovati z njim.
Pripadnost različnim gibanjem je dodatna spodbuda: bratski, odprt odnos, poln medsebojnega spoštovanja. »Dovolj je bil pogled, da smo se razumeli, si še bolj prizadevali,« je dejal eden od sodelujočih v tej akciji.
Škatle so bile končno polne daril. Nato so vprašali otroke: Komu naj jih namenimo? Odločili so se, da jih bodo dali otrokom, katerim pomagajo Služabniki revnih iz tretjega sveta. To je delo, ki ga je v Peruju ustanovil pater Giovanni Salerno in je razširjeno v več državah. Spoznali so ga prav med raznimi pobudami, ki so jih pripravljali z več gibanji, tudi z njegovim.
Prav tedaj pa so Služabniki revnih iz tretjega sveta načrtovali, da bodo dali darila tistim, ki (kjerkoli na svetu) ne bodo imeli nikogar, ki bi jim jih podaril. Na Madžarskem so bila darila namenjena nekaterim Romom. Nekdo naj bi poskrbel za darila, a v zadnjem trenutku se je umaknil. Tako niso vedeli, kaj naj storijo.
Na presenečenje vseh so prišle škatle, polne igrač. Nekdo, ki je prejel to darilo, je povedal, da je bil »kot odgovor ljubezni nebeškega Očeta«. Srečen in nepričakovan dogodek je pomnožil veselje.
Vir: www.focolare.org