obcestvena ekonomija aPred vami je video posnetek o razvoju občestvene ekonomije v zadnjih letih … o njegovem protislovnem uspehu.

video it angl

Napovedovalec A: Občestvena ekonomija se je razvila leta 1991 v Braziliji kot predlog, s katerim premagamo revščino in ustvarjamo bolj bratsko in solidarno družbo. Svojo pot nadaljuje kljub ekonomski krizi, notranjim spopadom v državi in hudim težavam na področju zaposlitve.

Armando Tortelli: Po dvajsetih letih lahko rečemo, da se je občestvena ekonomija precej utrdila. Po mojem v pomenu močne kulture, ki se je pokazala po njej. Čeprav občasno pomislim, da podjetij ni veliko, a prav danes me je poiskala neka oseba in mi rekla: “Glej, trudim se živeti vse vrednote občestvene ekonomije v svojem podjetju, imam se za podjetje občestvene ekonomije.” Zame je to najlepše: da smo prišli do krajev in okolij, ko ne uspemo več meriti, do kod sega naš vpliv.

Napovedovalec B: Leta 2005 je nastalo združenje Anpecom, ki je nacionalna oporna točka za podjetja, ki sprejmejo ta projekt. Vedno več je stikov na univerzah, kjer se razvijajo šole za mlade in za podjetnike. Podjetniške cone odkrivajo vedno nove načine za uspešne uresničitve idej.

Nove zaposlitvene pobude nastajajo iz krajevnih potreb in možnosti. To velja za podjetje Ceauto v podjetniški coni Spartaco.

Evandro Preste (Ceauto): Fatima me je poklicala in mi povedala, da je možno začeti s pralnico avtomobilov v podjetniški coni. Isti dan sem prekinil zaposlitev v podjetju, v katerem sem delal. (…)

Fatima Sousa (Ceauto Uni): Poklicali smo nekaj fantov iz teh krajev, ki so brez dela in denarja, as hudimi težavami. Pogoj zanje je bil, da znova začnejo obiskovati šolo. Zato zaposleni tukaj tudi obiskujejo šolo.

Evandro Preste (Ceauto): V očeh naših delavcev vidim veselje. Ker niso imeli ničesar, niso verjeli v nič. Sčasoma smo se pozanimali za njihove dokumente, da bi uredili njihovo zaposlitev. Ugotovili smo, da jim nihče ni plačeval toliko, kolikor jim dajemo mi.

Maria Clezia – Recife – regionalna komisija OE: 15 let obstoja podjetniške cone Ginetta, ki je sad občestva. Skupen trud nas vodi v nov trenutek. Imamo sedem podjetij z zelo različnimi izrazi. Sprva smo imeli samo proizvodnjo dobrin, zdaj imamo tudi usluge, zaradi česar razvijamo lep odnos z lokalno skupnostjo.

Armando Tortelli: Po mojem je za podjetnika občestvene ekonomije značilno to, da verjame, da je poleg ustvarjanja dobička, ki je bistven in nujen, on ustvarjalec zgodovine. Zmore spreminjati življenje oseb. Kajti podjetnikov, ki znajo ustvarjati uspešne projekte in zaslužiti denar, je veliko. Toda podjetnikov, ki verjamejo, da v svojem vsakdanu, v svoji aktivnosti lahko – ne zaradi svojih zaslug, ampak zaradi tega, v kar verjamejo – spreminjajo življenje ljudi. Prepričan sem, da to zmore storiti samo občestvena ekonomija.

Vir: vimeo