knjiga Medsebojna ljubezen aZaložba Novi svet je izdala knjigo Chiara Lubich: MEDSEBOJNA LJUBEZEN (pripravila Florence Gillet). Tu je kratka predstavitev. Naročite jo na www.novisvet.si
Morda možje in žene današnjega časa najmočneje hrepenijo prav po tem, da bi lahko v medčloveških odnosih živeli ljubezen, ki gre in se vrača, ki se daruje in prejema v dinamičnosti vzajemnosti.

Ljubezen je zapisana v srce vsakega človeka, a se zdi, kakor da bi dejstva govorila ravno o nasprotnem ali da so jo ljudje celo izbrisali iz svoje vesti.
Čeprav se je zavedala, da je njeno delo tvegano, je Chiara Lubich verjela v takšno medsebojnost zaradi Jezusovih besed, ki jih je živel najprej on sam: »Novo zapoved vam dam, da se ljubite med seboj! Kakor sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi ljubite med seboj!« (Jn 13,34).
Zgodovinski trenutek, ko se je nova zapoved medsebojne ljubezni pokazala mladi Chiari v vsej svoji logiki, jasnosti in prepričljivi moči, ima, kakor velja za večino vidikov duhovnosti edinosti, okus po “odkritju” ali točneje rečeno, po “ponovnem odkritju”. Zato je več kot šestdeset let o tem odkritju govorila ne le tistim, ki so ji od bliže sledili, ampak tudi politikom, socialnim delavcem, ljudem različnih veroizpovedi; s to knjigo pa želi spregovoriti tudi nam.
Tukaj zbrana besedila prikazujejo preprosto in svetlo pot za uresničevanje zapovedi medsebojne ljubezni.

Cena:9,90 EUR, 13 x 20 cm, 128 strani