Loppiano_Prima_1Predstavljamo vam zanimivo zadrugo, ki se imenuje Cooperativa Loppiano Prima in je v mednarodnem mestecu Gibanja fokolarov v Loppianu. Tokrat bomo prikazali njene začetke.

19. maj 1973: bila je sobota in v mestecu Loppianu so imeli polne roke dela, kar se je dogajalo že polnih devet let, za sprejem obiskovalcev, ki so prišli, da bi spoznali “Mariapoli”. Na prvi pogled je bil dan kot toliko drugih, v resnici pa je bil zgodovinski dan.
Na ta dan je bila namreč ustanovljena Cooperativa Loppiano Prima z namenom ponuditi pričevanje živetega evangelija v konkretnem delu. Če tako povemo, bi se lahko zdelo nekaj enostavnega, a korenine tega podjetja so pognale na terenu, ki je “zlat” in “blaten”. Drugi izraz ima dobesedni pomen!
Loppiano je že nastal kako leto pred tem. Na tistih gričih ni manjkalo navdušenja in veselja in mladi so si na vse načine prizadevali uresničiti svoje sanje: da bi bil viden ideal “zedinjenega sveta”, in to zahvaljujoč prebivalcem mesteca, ki je bilo mednarodno, raznoliko, hkrati pa prepojeno s skladnostjo, ki bi jo drugje težko našli. Seveda ni bilo lahko, kajti kamenčkov v srcu vsakegaje bilo zaradi miselnosti, narodnosti in kulture veliko.
Loppiano_Prima_2A tam je bilo še drugo kamenje, bolj očitno in prav tako težko: to je bilo kamenje na terenih, ki so leta dolgo samevali, negostoljubna pokrajina, slabe poti, ne ravno udobni življenjski pogoji. Potreben bi bil kdo, ki bi se spoznal na obdelovanje zemlje, na obnovo hiš, da bi to kmetijsko zemljišče dobilo podobo mesta, čeprav majhnega .
Poziv, namenjen celotnemu Gibanju fokolarov, so posebej navdušeno sprejeli božji volontarji in božje volontarije po vsem svetu: nekateri, doma iz dolin okoli Bergama v severni Italiji, so velikodušno in še z večjo vero odpotovali, pustili službo in svoja podjetja ter se z družinami in majhnimi otroki preselili v Loppiano. Niso imeli nikakršnega zagotovila glede službe in hiše. Začeli so obnavljati nekaj kmečkih hiš in požrtvovalno s težkim delom obdelovati zemljo. Za njihove sorodnike in prijatelje je bila to norost, a vendar je Loppiano zaradi teh družin na široko odprl vrata svetu in pokazal, kako konkretna je duhovna in človeška pustolovščina, ki jo danes poznajo in cenijo na vseh petih celinah.
V vsakdanje delo je bilo treba vnesti duhovnost Gibanja fokolarov, a hkrati skrbeti za zdrav način pridelovanja in s tem posledično skrbeti za zdravje ljudi. Zato v teh letih niso nikoli uporabljali sintetičnih proizvodov pri pridelkih, so pa izkoristili fizikalne procese in tako prejeli za vsa zemljišča certifikat o biološki pridelavi.
Zadruga ima več kot 4000 družabnikov po vsem svetu. Ti tudi s socialnimi kvotami in potrošnjo teh proizvodov pomagajo pri razvoju podjetja in posredno pri razvoju mesteca. Ko so začeli leta 1991 v Braziliji s projektom občestvene ekonomije, je Chiara Lubich pokazala na Cooperativa Loppiano Prima kot na predhodnico samega projekta OE.
Loppiano_Prima_3Loppiano je danes lep, zelo lep s svojimi travniki, hišami, cestami, tekočo vodo za vse. A potrebna sta bila vera in pogum začetnikov, večina še živi, nekateri so že v nebesih, brez katerih ne bi bila mogoča uresničitev prerokbe, o kateri je nekoč spregovoril Igino Giordani (Foco) v sporočilu za zadrgo: »Vi pričate in vpijete evangelij preprosto z delom in s skupnostjo dobrin … In ste prvi sadovi družbe, o kateri mnogi samo govorijo, a o kateri vsi sanjajo. Zaradi vas in zahvaljujoč vam se je jutrišnji svet že začel.«
spletna stran Terre di Loppiano: http://www.terrediloppiano.com