»Pripravite Gospodovo pot, zravnajte njegove steze!«1
(Lk 3,4)

otroci

 

V tem adventnem času je pred nami nova “beseda”, ki smo jo poklicani živeti. Evangelist Luka jo navaja po Izaiju, preroku tolažbe. Za prve kristjane se je nanašala na Janeza Krstnika, ki je prišel pred Jezusom.
Cerkev nam v tem času pred božičem kaže prav predhodnika in nas vabi k veselju, kajti Janez Krstnik je kakor glasnik, ki naznanja kralja, ki prihaja. Bliža se čas, ko bo Bog izpolnil svoje obljube, odpustil grehe, podaril odrešenje.

»Pripravite Gospodovo pot, zravnajte njegove steze!«
Toda če je to beseda veselja, je tudi povabilo k novi usmeritvi našega celotnega bivanja in h koreniti spremembi življenja.
Janez Krstnik vabi, naj pripravimo pot Gospodu. Toda katera je ta pot?
Jezus, ki ga naznanja Janez Krstnik, je šel pred svojim javnim oznanjevanjem skozi puščavo. To je njegova pot. V puščavi je izkusil globoko zaupnost s svojim Očetom, a spoznal je tudi skušnjave in tako postal solidaren z vsemi ljudmi. Iz skušnjav je izšel kot zmagovalec. To je pot, ki jo zopet odkrijemo v njegovi smrti in vstajenju. Ker je Jezus prehodil svojo pot do konca, je postal sam “pot” za nas, ki smo na poti.
On sam je pot, po kateri se moramo napotiti, da bi mogli do dna uresničiti svojo človeško poklicanost, ki je v polnem občestvu z Bogom.
Vsak izmed nas je poklican, da pripravi pot Jezusu, ki hoče stopiti v naše življenje. Treba je torej zravnati steze našega bivanja, da bi lahko prišel v nas.
Pot mu pripravljamo tako, da drugo za drugo odstranjujemo ovire: tiste, ki jih postavljata naše omejeno gledanje in naša slabotna volja.
Treba je imeti pogum, da izberemo med našo potjo in tisto, ki nam jo je namenil on, med našo in njegovo voljo, med načrtom, ki ga imamo mi, in tistim, ki si ga je zamislila njegova vsemogočna ljubezen.
In ko se odločimo, je treba usklajevati našo uporno voljo z njegovo.
Kako? Uresničeni kristjani učijo dobro, praktično in pametno metodo: sedaj, zdaj.
V sedanjem trenutku moramo odstranjevati kamen za kamnom, da v nas ne bi živela naša volja, temveč njegova.
Tako bomo živeli besedo:
»Pripravite Gospodovo pot, zravnajte njegove steze!«
Chiara Lubich