la0019_famiglia_loppiano-210x128Gibanje Nove družine, del Gibanja fokolarov, se je rodilo leta 1967. Sestavljajo ga družine, ki si prizadevajo živeti duhovnost edinosti in izžarevati v svet družin vrednote vesoljnega bratstva.
Gibanje opravlja vzgojne dejavnosti za družine in spremlja zaročence. Posebno pozornost namenja parom v krizi, vdovam, ločenim in neurejenim zvezam. S srečanji in publikacijami gibanje Nove družine širi kulturo družine ter spodbuja primerno družinsko politiko. Sodeluje pa tudi z različnimi vzgojnimi ustanovami.

Način življenja gibanja Nove družine je ukoreninjenost v evangeliju, ki ga živijo v zakonskem paru, v vzgoji otrok, v ustvarjalnem dialogu z drugimi družinami in skupaj z njimi z različnimi kulturnimi razsežnostmi, tako družbenimi kot verskimi v svojem okolju.
Od začetkov je Chiara Lubich s pomočjo dragocenega prispevka Igina Giordanija, italijanskega pisca in politika ter prvega poročenega fokolarina, močno poudarjala lepoto Božjega načrta nad zakonom. Poudarjala je vzgojno vlogo staršev in družbeno razsežnost celotne družine. »Mislim, da karizma edinosti, vcepljena v zakrament svetega zakona, ustvarja mojstrovino, ki se je težko povsem zavedamo,« je zaupala Chiara v nekem leta 1974.
Zato je vedno spodbujala Nove družine, naj zakonci v središče zakonskega življenja postavijo zavzemanje za medsebojno ljubezen in naj se posvečajo družinam v težavah, ločenim, vdovam, zapuščenim otrokom in vsem v težkih socialnih razmerah.
V ustanovnem govoru Novim družinam iz 19. julija 1976 jim je izročila tole nalogo: »Zdi se mi, da pred vami vidim Jezusa, ki gleda svet, gleda množice, ki se mu smilijo. Kajti od vsega sveta je vam zaupan prav tisti del, ki je najbolj razdrobljen, najbolj podoben njemu, Zapuščenemu. Isti Jezus mora z našimi očmi gledati te množice in si prizadevati za to, da se to usmiljenje ne bi ustavilo na čustveni ravni, ampak bi se preobrazilo v dejanja.«
V teh letih so v različnih državah sveta nastala združenja, ki delujejo v dobro družine s pomočjo kulturnih, duhovnih in materialnih dejavnosti. Med njimi naj omenimo:
1. Akcijo za Nove družine onlus (AND), ki deluje v Italiji od leta 1998 v treh smereh:
– kulturne in vzgojne pobude za družine in o družini;
– sodelovanje za razvoj – s pomočjo podpore na daljavo družin in otrok v težkih razmerah; danes v svetu deluje 53 takšnih projektov;
– mednarodne posvojitve: AND je leta 2001 pooblastila Komisija za mednarodne posvojitve; sodeluje s šestimi državami.
2. Šolo Loreto – Nastala je v Loppianu blizu Firenc leta 1982. Organizira tečaje za celotne družine, v katerih lahko v luči duhovnosti edinosti poglobijo različne vidike družinskega življenja. Ko se vrnejo v svoje dežele (do danes je tečaje opravilo več kot 1500 z vseh celin), postanejo opora za druge družine.

la0020_familyfest-1980-210x128Pomembne etape za Nove družine so mednarodna srečanja »familyfest«, na katerih se vsakih nekaj let v Rimu zbere na tisoče družin, ki si podelijo izkušnje in različne projekte.
»Družina danes potrebuje močno injekcijo ljubezni,« je Chiara spomnila 22 tisoč zbranih na 1. festivalu družin leta 1981 in zatem dodala: »Naše gibanje hoče oživiti ljubezen, ki je prirojena vsaki družini, s tisto ljubeznijo, ki je čisti Božji dar.«
Chiara je med festivalom družin leta 1993 govorila o družini kot »semenu skupnosti za človeštvo tretjega tisočletja« in zaželela, da bi »vrednote, ki so družini naravne – zastonjskost, duh služenja, medsebojnost – postale last celotne človeške družine«.
Njeno sporočilo na festivalu družin leta 2005 – živeti in pričevati za medsebojno ljubezen v družini, da bi se približala ura, ko bodo na zemlji vsi eno – je iz trga pred sedežem rimske občine preko video povezave doseglo 145 podobnih dogodkov, ki so potekali hkrati po vsem svetu.
Ob 40. obletnici ustanovitve je Chiara, ko je videla razvoj in sadove Novih družin, poudarila »drzen, čudovit in zahteven načrt temeljne celice družbe.« Družina ima namreč »zelo velik pomen pri gradnji sveta miru«. »Vi obstajate zato,« je še rekla, »da bi bili priče edinosti, trajne ljubezni in živetega evangelija. Tako ne boste le živeli v veselju, ampak boste pritegnili mnoga srca k ljubezni, vse do tega, da se bo preko celotnega Gibanja fokolarov uresničilo vesoljno bratstvo« (3. novembra 2007).
Danes je v svetu približno 800.000 »novih družin«.

Vir: www.focolare.org