Ko je Bog ustvaril človeški rod, je oblikoval družino. Ko je avtor v Svetem pismu hotel pokazati gorečnost in zvestobo Boga do izvoljenega ljudstva, je za to uporabljal poročne podobe in družinske simbole. Ko se je Jezus učlovečil, se je obdal z družino in ko je začel v Kani svoje javno delovanje, se je to zgodilo na svatbi, ko se je začela nova družina.
Preproste ugotovitve, ki pa razkrivajo, kako dragocena in pomembna je družina v zamisli Boga. Ni ji podelil samo velikega dostojanstva, ampak je hotel, da je “podobna Njemu”, saj je vanjo vpletel skrivnost svojega življenja, življenja Boga Ljubezen, ki je Eden in Trojica.
Zato je nad družino velik načrt, za zgled ji je postavljena sveta družina iz Nazareta. Je prostor ljubezni, ki gre in se vrača, prostor skupnosti in občestva, plodnosti in nežnosti: znamenje, simbol in lik za vse oblike povezovanja človeštva.
Trditev, da je družina prva družbena dobrina, ni retorična. Družina v vsakodnevni zastonjskosti, ki daje smisel in vrednost njeni vlogi rojevanja in vzgoje, vnaša v družbeno tkivo nenadomestljivo dobrino človeškega kapitala in se tako kaže kot učinkovito bogastvo možnosti za človeštvo. A ne le to. Zna odpreti vrata doma in srce dramam v družbi in zna vnašati družinsko toplino tja, kamor strukture in ustanove kljub vsej dobri volji ne morejo seči.
A če je načrt nad družino velik, mora biti prav tako zavzemanje za njegovo konkretizacijo. Danes smo bolj kot kdaj prej priče, kako družina razkriva pred svetom svojo krhkost. To so zakonski pari, ki ob prvih težavah v skupnem življenju prenehajo verjeti v medsebojno ljubezen. To so otroci, ki brez bližine zedinjenih staršev s težavo gledajo v prihodnost z obvezami. To so ostareli, ki so zato, ker ne ostanejo v družinskem krogu, izgubljeni in brez identitete.
Danes je treba družino ljubiti, varovati in podpirati še bolj kot kdaj prej. Nenehno moramo črpati pri njenem izvornem načrtu, po katerem bi morala biti zedinjena v ‘za vedno’, kar jo utrdi in uresniči. Družinsko življenje je treba napolniti s pomenom, z občestveno duhovnostjo, ki je zelo primerna družini, majhni skupnosti ljubezni. Potrebni so tokovi javnega mnenja, ki temeljijo na vrednotah in na primernih družinskih politikah.
To voščilo polagam v roke Marije, ki je sedež modrosti in družinska mati, v dobro družine danes in za to, da bi se ustvarila družina vseh ljudi na svetu.
Družino podpira velik načrt.
Sporočilo Chiare Lubich za Praznik družine v Madridu 30. decembra 2007.
Druga Chiarina besedila