20160702 142824 1946MfE Sa Kundgebung FotoHaaf aPred vami je govor, ki ga je imela Maria Voce (Emmaus), predsednica Gibanja fokolarov, 2. julija 2016 v Munchnu na prireditvi Skupaj za Evropo. 

»Edinost je možna!« Je ta trditev absurdna v današnji Evropi globalnega terorizma, množenja vojn, svetopisemske selitve narodov, vedno večje nestrpnosti? Govorimo o sanjah, o utopiji?
Ne! Govorimo o izkušnji različnih krščanskih gibanj in skupnosti Evrope, ki traja že več kot petnajst let in pričuje, da je edinost možna. Izkusili smo, da nas povezuje nekaj, kar ne zatone, kar je neuničljivo, in to je Ljubezen, Bog, ki je Ljubezen.
Ta Ljubezen je na široko odprla naše oči in srce, da smo objeli strahove, solze, upanja te celine. V vsem negativnem, za kar se zdi, da nas ogroža, prepoznavamo bolečino, ki jo je Bog, ki se je učlovečil, pretrpel na križu in nam tako dokazal svojo ljubezen brez meje ter nam odprl upanje v vstajenje.

Tri ključne besede so značilne za to našo prireditev: srečanje – sprava – prihodnost.
Lahko se srečamo, ker nam je Bog prvi prišel naproti, ko se je učlovečil.
Lahko pridemo do sprave, ker nas je Jezus na križu spravil z Bogom in med nami.
Lahko gotovi hodimo naproti prihodnosti, ker on, ki je premagal smrt, hodi sredi med nami in nas vodi k edinosti Evrope in sveta, dokler se ne bo uresničila njegova molitev »Da bi bili vsi eno« (Jn 17, 21).
Za tako visok cilj se prav gotovo splača porabiti naše življenje.

Skupaj prosimo odpuščanje za odločitve iz preteklosti, ki so sprožile vojne in smrt v Evropi. Skupaj hočemo danes pričevati našo edinost v spoštovanju in lepoti različnosti naših Cerkva in skupnosti. Skupaj se hočemo dati na razpolago in služiti novosti, ki je danes potrebna za to, da bi Evropa znova stopila na svojo pot.
To, kar lahko ponudimo – s svojim življenjem –, je novost evangelija. Jezus je pred smrtjo prosil: »Oče, da bi bili vsi eno«. Pokazal je, da smo vsi bratje, da je možna ena sama “človeška družina”, da je edinost možna, da nam je edinost usojena.
Danes se tukaj obvezujemo, da bomo orodja tega preobrata, orodja nove vizije Evrope, orodja pospešene hoje do edinosti tako, da z vsemi in za vse moške in ženske našega sveta začenjamo globok dialog.
Ta dialog je možen zaradi tako imenovanega “zlatega pravila”, ki pravi: »Ne stori drugim tega, kar ne bi hotel, da je storjeno tebi« (prim. Lk 6,31). Končno to pomeni: Ljubi! In če ljubezen postane medsebojna, zacveti med vsemi bratstvo in Evropa lahko v vesoljnem bratstvu znova odkrije svojo poklicanost.
Chiara Lubich je še v petdesetih letih zapisala: »Če bodo nekega dne narodi znali umakniti same sebe, idejo, ki jo imajo o svoji domovini (…), zaradi medsebojne ljubezni med državami, ki jo Bog zahteva, kakor zahteva medsebojno ljubezen med brati, bo tisti dan začetek nove dobe!«
Živimo torej za to novo dobo! Edinost je možna!