ŽenevaSpontana molitev, s katero je Chiara odprla plenarno zasedanje Ekumenskega sveta Cerkva leta 2002 v Ženevi.
»Jezus, tukaj smo […], da bi te prosili v prvi vrsti nekaj velikega, Gospod!
Ti, ki si rekel: “Kjer sta dva ali jih je več zbranih v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi” (Mt 18,20),

vzbudi v vseh nas tisto veliko bratsko spoštovanje, globoko medsebojno poslušanje, prižgi medsebojno ljubezen, ki nam bo omogočila, še več, prinesla tvojo duhovno navzočnost. Saj vemo, Gospod, da brez tega ne moremo storiti ničesar.
Če pa boš med nami, bomo razsvetljeni s tvojo lučjo in vodil nas boš ta dan […].
Ti veš […], kako enkratna in vendar drugačna poklicanost je nad nami: delati skupaj s številnimi iz krščanskega sveta, da bi bilo polno in vidno občestvo med Cerkvami nekega dne resničnost. Čeprav vemo, da je za to potreben skoraj čudež. Zato potrebujemo tebe, Jezus! […] odpreti ti moramo naše srce in ti razkriti naša najgloblja občutja.
V prvi vrsti bi te radi prosili odpuščanja v svojem imenu, a tudi v imenu naših sester in bratov kristjanov vseh časov, odpuščanja, ker smo nepremišljeno razkosali tvojo suknjo in jo raztrgali na toliko delov ter jo ravnodušno pustili tako. Hkrati nujno gojimo goreče upanje, da bo tvoje usmiljenje večje od katerega koli našega greha in da nam ne boš samo odpustil, ampak tudi pozabil naše grehe. Prav tako ne moremo zanikati, da imamo veliko vero v tvojo brezmejno ljubezen, ki zna vsako zlo uporabiti za dobro, če verujemo vate in če te ljubimo.
Vse to gori v našem srcu, Jezus, v tem trenutku. Hkrati smo hvaležni za vse, kar so s tvojo milostjo v skoraj stoletju delovanja naredili kristjani številnih Cerkva s pomočjo Svetega Duha za medsebojno zbližanje v plodnem dialogu ljubezni, v zavzetem teološkem delu, ko se je na splošno med ljudmi pokazala večja pozornost oz. potreba po edinosti.
Zato dovoli, Gospod, da ti to povemo: kljub temu da še ni polnega občestva in je to za nas nekaj živega in bolečega, zaznavamo v srcu krščanski optimizem, ki ga tvoja neizmerna Ljubezen nujno vzbuja. Tako začenjamo naše delo, prepričani, da nam boš ti, ki znaš premagati svet, pomagal, da bi nekega dne uresničili tvojo oporoko tu na zemlji. Ker bo edinost dosežena, te bomo lahko pokazali svetu kot Kralja in Gospoda src in narodov. Amen.«
Chiara Lubich Ekumenskemu svetu Cerkva
Ženeva, 28. oktobra 2002
Objavljeno v Il dialogo è vita,  Rim 2002, str. 47–49  (zbirka raznih, močno ekumensko obarvanih, nagovorov Chiare Lubich med potovanjem v Ženevo leta 2002).
Vir: www.focolare.org