StefanKieferSredi februarja je bila objavljena izjava vodstva Gibanja fokolara, ki je preživelo nekaj dni v Ottmaringu blizu Augsburga, o zavzemanju Gibanja po zgodovinskem srečanju med katoliško Cerkvijo in Svetovno luteransko zvezo v Lundu na Švedskem. V nadaljevanju si jo lahko preberete.

Od 19. do 26. februarja 2017 je Vrhovni svet Gibanja fokolarov v ekumenskem centru v Ottmaringu na svojem običajnem letnem odmiku. Preživlja dneve občestva, molitve in dela, posebej poglablja enega od naših posebnih namenov in sicer edinost kristjanov.
Odkar je Chiara Lubich leta 1961 prav tu v Nemčiji odprla Gibanje za ekumenski dialog, le-to spodbuja “dialog življenja”, v katerem plodno sodeluje več kot tristo Cerkva in cerkvenih skupnosti.
Skoraj petdeset let se v tem “mestecu” Gibanje fokolarov trudi skupaj z “Združenjem skupnega življenja” (Vereinigung vom Gemeinsamen Leben) pričevati o globokem občestvu, ki zedinja onkraj še vedno obstoječih ločitev med Cerkvami kristjane v edinem Kristusovem telesu.
Blizu Augsburga je mogoče občutiti ekumenski duh tega mesta, v katerem sta leta 1999 Svetovna luteranska zveza in Rimsko-katoliška Cerkev podpisali skupno izjavo o nauku opravičenja in s tem naredili pomemben korak, poln pomena, za premagovanje še vedno odprtih teoloških razlik.
Letos, ko obhajamo 500. obletnico Lutrove reforme, je bilo posebej pomenljivo srečanje preteklega 31. oktobra v Lundu na Švedskem med Rimsko-katoliško Cerkvijo in Svetovno luteransko zvezo in skupna izjava dokazuje medsebojno zaupanje. V njej so povabili svoje skupnosti, “naj dodatno rastejo v občestvu, ki ima korenine v krstu” in “naj skupaj pričujejo evangelij Jezusa Kristusa” teso so tako zvesti poslanci “neizmerne Božje ljubezni za vse človeštvo”.
Kot svetovno gibanje, v katerem so kristjani številnih Cerkva, ki že živi izkušnjo krščanskega ljudstva, ki ga zedinja medsebojna ljubezen, čutimo, da se nas vabilo te izjave posebej tiče. V srečanju v Lundu odkrivamo “kairos”, znamenje Boga za naš čas, ki spodbuja kristjane, da se še bolj trudijo za to, da bi se uresničila Jezusova oporoka “Da bi bili vsi eno”. Z vsemi našimi močmi hočemo podpirati Cerkve v njihovem trudu doseči polno in vidno občestvo in skupaj služiti človeštvu.
Naredili bomo vse, kar je v naši moči, da bi vse naše pobude in srečanja na mednarodni ravni in posebej na lokalni imele ta pečat odprtosti in bratstva med kristjani.
Še naprej delamo za občestvo med krščanskimi gibanji in skupnostmi po vsem svetu, posebej v ekumenski mreži “Skupaj za Evropo”. Bogu zaupamo hojo naših Cerkva, da bi pospešili pot do skupnega slavljenja v enem samem kelihu.

Ottmaring, 21. februarja 2017

Maria Voce (predsednica)      Jesús Morán (sopredsednik)