Ekumenski svet cerkva (ESC) je 28. novembra gostil Margaret Karram in Jesusa Morana, predsednico oziroma sopredsednika Gibanja fokolarov, ter druge člane, ki so si ogledali Ekumenski center in med drugim razpravljali o edinosti, spravi, zavzemanju za gradnjo medverskega dialoga, veri in ustavi ter komunikaciji. fotografije

Vršilec dolžnosti, generalni tajnik ESC, častiti profesor Ioan Sauca se je zahvalil za številne priložnosti za sodelovanje v preteklosti med ESC in Gibanjem fokolarov, ki je nedavno sodelovalo na 11. skupščini ESC v Karlsruheju (Nemčija).

Sauca je dejal, da ESC priznava pomen sodelovanja in vzajemne podpore med ESC in Gibanjem fokolarov, ki bosta lahko sodelovala v okviru nove paradigme na romanju do pravičnosti, sprave in edinosti.

»Kristjani iz različnih cerkva, ki pripadajo Gibanju fokolarov, so sodelovali na skupščinah ESC z delegacijami iz svojih cerkva in drugih veroizpovedi,« je dejal Sauca. Spomnil je na dolgo zgodovino preteklega sodelovanja med obema skupinama.

»Vaša zavzetost za spodbujanje dialoga med kristjani, Judi in muslimani ter vaša podpora zbliževanju med Izraelci in Palestinci sta navdih za mednarodno Gibanje fokolarov in druge,« je dodal Sauca.

Poleg tega so osebje ESC in predstavniki Gibanja pregledali pretekla in prihodnja področja sodelovanja ter izmenjali svoje izkušnje na področju edinosti in ekumenizma.

Margaret Karram je izrazila veliko zadovoljstvo, da je lahko 20 let po zadnjem obisku Chiare Lubich, ustanoviteljice Gibanja fokolarov, obiskala ESC.

»Pred dvajsetimi leti je Chiara Lubich, ustanoviteljica Gibanja fokolarov, prišla v ta kraj na povabilo takratnega generalnega tajnika Konrada Raiserja in profesorja Ioana Sauce,” je povedala. »Zelo sem hvaležna, da sem lahko danes tukaj z vami, da obeležimo to obletnico. Hvalim Boga, ker se zavedam, da hodim po zemlji, ki jo imam za sveto.«

Karram je ESC zagotovila pripravljenost Gibanja fokolarov, da skupaj nadaljujejo po poti. »Želim dodati, da ne le, da lahko hodimo skupaj, ampak se moramo držati za roke. Ni dovolj, da hodimo skupaj, ampak se moramo držati za roke in skupaj napredovati. To je obljuba.«

Častiti prof. dr. Jerry Pillay, novoizvoljeni generalni tajnik Svetovne konference, je pohvalil različne priložnosti, ko sta si skupnost Gibanja in ESC v preteklih letih izmenjali ideje in spoznanja. »Naše sodelovanje je potekalo na različnih ravneh,« je dejal.

Vir: ECS

Celoten govor Margaret Karram

Spoštovani,

prečastiti profesor Ioan Sauca,

prečastiti profesor Dr. Jerry Pillay,

sodelavci in prijatelji te prestižne ustanove, ki jo je navdihnil Sveti Duh.

Najprej bi vas rada toplo pozdravila in izrazila veliko veselje, da sem danes tukaj. Hvala za vabilo, zelo sem počaščena. Globoko občudujem delo, ki ga Svetovni svet cerkva opravlja že 80 let, da bi iz dneva v dan povečeval občestvo med vsemi kristjani in vnašal v svet duh sprave in edinosti. Nedavna generalna skupščina Svetovnega sveta cerkva v Karlsruheju je poudarila to vašo gorečo zavezo!

Pred dvajsetimi leti je Chiara Lubich, ustanoviteljica Gibanja fokolarov, prišla sem na povabilo takratnega generalnega sekretarja dr. Konrada Raiserja in profesorja Ioana Sauce.

Zelo sem hvaležna, da sem lahko danes z vami in praznujem to obletnico! Zahvaljujem se Bogu, saj se zavedam, da hodim po zemlji, ki je zame sveta, zaradi izkušnje bratstva, ki jo Svet ponuja krščanstvu in svetu.

Prišla sem, da vam zagotovim pripravljenost in razpoložljivost Gibanja fokolarov, da po močni izkušnji upanja in edinosti še naprej “hodi skupaj” s Svetovnim svetom Cerkva, kot sta pred dvajsetimi leti v svoji skupni izjavi izrazila Chiara Lubich in Konrad Raiser.

Za tiste, ki ne poznajo Gibanja fokolarov, ga bom na kratko predstavila.

Leta 1943 ga je ustanovila Chiara Lubich, njegov cilj je prispevati k uresničevanju Jezusove molitve k Očetu, kakor je čudovito opisana v 17. poglavju Janezovega evangelija, v luči skrivnosti Svete Trojice in spodbujati bratstvo med ljudmi, kulturami in religijami, da bi dosegli cilj zedinjenega sveta.

Naša ekumenska izkušnja sega v leto 1961 in vključuje kristjane, laike, posvečene duhovnike in voditelje več kot 350 cerkva.

Poleg tega se je leta 1999 začel odnos občestva in sodelovanja z različnimi gibanji in cerkvenimi skupnostmi v okviru ekumenske pobude “Skupaj za Evropo”. Ta gradi mostove med cerkvami in si prizadeva spodbujati skupno pričevanje na družbenem področju, kar je v današnjem večkulturnem in večverskem kontekstu ter spričo sedanje krize pravičnosti in miru še posebej nujen izziv.

Smo kristjani iz različnih cerkva, popolnoma zvesti svojim skupnostim in smo vključeni v Gibanje fokolarov na različnih ravneh.

Živimo isti ideal edinosti in doživljamo globoko občestvo v Kristusu in medsebojno izmenjavo darov med našimi cerkvami. Na ta način, ko sledimo Kristusu v poslušanju Duha in v praksi medsebojno ljubezen, v določenem smislu že živimo kot eno samo ljudstvo, ki skupaj pričuje o našem skupnem življenju v Kristusu. Na različne načine si prizadevamo prenoviti človeško družbo v luči evangelija.

Duhovnost edinosti je osredotočena na življenje po Božji besedi, ki jo uresničujemo v vsakdanjem življenju kot odgovor na njegovo ljubezen (prim. Mt 7,21-27); vabi nas, da Jezusovo novo zapoved sprejmemo za svojo (prim. Jn 13,34). To nam pomaga ne le ljubimo drugega kot sebe, ampak tudi cerkev drugega kot svojo; korenini v križanem in zapuščenem Jezusu (prim. Mk 15,34; Mt 27,21), ključ do načina življenja in vir Duha, ki odpira pot k edinosti. Duhovnost nam omogoča živeti izkušnjo Kristusove navzočnosti med tistimi, ki so zedinjeni v njegovem imenu (prim. Mt 18,20), in odkrivamo, da je edinost mogoča ob spoštovanju pluralnosti in različnosti, kar odraža skrivnost Svete Trojice.

To, kar sta leta 2002 zatrdila častitljivi Konrad Raiser in Chiara Lubich, da morajo cerkve, ki želijo doseči vidno edinost, za katero si iskreno prizadevajo, spremeniti svoje ravnanje do Boga in med seboj, se danes postopno udejanja.

Zatrdila sta, da so cerkve »poklicane k metanoiji in kenozi, v katerih je način za najbolj pristno pokoro in najbolj pristno ponižnost«.

Dodala sta: »Če se odlepimo od lažne varnosti, če v Bogu najdemo svojo pravo in edinstveno identiteto, če imamo pogum biti odprti in ranljivi drug do drugega, bomo začeli živeti kot romarji na poti. Odkrili bomo Boga presenečenj, ki nas bo vodil po še ne prehojenih poteh, in drug drugega bomo odkrili za prave sopotnike.«

V resnici smo naredili korake naprej!

Kako je napredovala ekumenska zavezanost v Gibanju fokolarov?

– Mednarodna in lokalna srečanja so se nadaljevala.

– Razvila se je mreža med škofi in moderatorji različnih cerkva. Mesteca gibanja v Nemčiji, na Nizozemskem in v Veliki Britaniji so referenčne točke s svojimi ekumenskimi centri in skupnostmi.

– Na Univerzitetnem inštitutu Sophia je bila na naše veselje decembra 2017 ustanovljena skupna ekumenska katedra “Patriarh Athenagoras-Chiara”. Skupaj s carigrajskim patriarhatom Inštitut organizira diplomske tečaje in strokovne seminarje, nazadnje junija lani na V. vrhu v Halkiju, na katerem je bila obravnavana ključna tema varstva okolja.

– Prav tako ne smemo pozabiti, da po vsem svetu veliko ljudi moli za edinost in podpira ekumenske pobude v sodelovanju z lokalnimi cerkvami in skupinami. S pomočjo našega mednarodnega ekumenskega urada, ki ga dobro poznate, “Center Eno”, ohranjajo stike med seboj.

Sodelovanje z SSC je vedno stalno, dovolj je pomisliti na številne odnose, ki so se vzpostavili skozi čas, in priložnosti za izmenjav v teku let.

To je potrdila tudi topla dobrodošlica, ki smo je bili danes deležni s strani celotnega osebja, in poglobljeni pogovori z generalnima tajnikoma.

Dovolite mi, da se še posebej zahvalim častitljivemu Joanu Sauci za njegov celoten mandat. Z naklonjenostjo se spominjamo njegovega zelo dobrodošlega obiska Mednarodnega centra v Rocca di Papa januarja lani, ki mu ga z veseljem vračam.

Dialog ima v mojem srcu privilegirano mesto, pravzaprav lahko rečem, da je temelj moje poklicanosti: po Chiarinih stopinjah darovati svoje življenje Bogu za edinost.

Sadove tega sem videla v svoji državi. S pomočjo zgleda svojih staršev in nato s karizmo edinosti sem v Sveti deželi in nato v svojem skupnostnem življenju v fokolarih, v drugih kulturnih in zemljepisnih okoljih, izkusila, kako pomemben je dialog, ki ruši predsodke, hrani medsebojno spoznavanje, pristno poslušanje drugega in vzpostavljanja odnosov z drugače mislečimi ali s tistimi, ki celo izzivajo in povzročajo bolečino.

Videla sem, kako se rušijo zidovi sumničenja in brezbrižnosti, kako nastajajo odnosi in skupine za dialog, ki še vedno živijo in delujejo.

Zato je moja osebna prednostna naloga nadaljevati izkušnjo iskrenega prijateljstva med Gibanjem fokolarov in SSC, saj je vir vzajemnega navdiha za vse večjo rast kulture dialoga, da bi postala splošni način življenja.

Z vsem srcem potrjujem, da nameravamo obnoviti obvezo, ki sta jo pred 20 leti dala častitljivi Konrad Raiser in Chiara Lubich. Navajam: »Vse bolj spodbujati dialog med ljudmi. Dialog, ki ni v nasprotju s teološkim dialogom ali drugimi oblikami tradicionalnega dialoga med posameznimi cerkvami, ampak spodbuja in pospešuje uresničevanje Jezusove oporoke: ‘Da bi bili vsi eno, da bi svet veroval’ (Jn 17,21).«

Najlepše želje častitljivemu Jerryju Pillayu! Naj nam Sveti Duh daje vedno nov zagon za skupno delo in rodi sadove globljega občestva, da bi obogatili edinost, o kateri želimo pričevati svetu.