evangelizacijaOdprti dan Gibanja fokolarov v Melbournu ob obisku predsednice Marie Voce. Potrebna je nova evangelizacija: da, a kako jo uresničevati?

Je Avstralija dežela za evangelizacijo? Številni so tako prepričani, razlogov je več: izjemna večkulturnost,

ki se nadaljuje z zadnjimi valovi prihodov ljudi, posebej iz azijskih držav; kriza Katoliške cerkve, v prvi vrsti zaradi škandalov o spolni zlorabi otrok; izjemna prepričevalna moč porabništva; veliko mladih iz vsega sveta, ne samo otroci tamkajšnjih družin; številni mešani zakoni; ekumenski in medverski izziv … Lahko bi nadaljevali, a nikakršnega dvoma ni, da je tudi tukaj potrebna evangelizacija, ki bo hkrati in najprej nova evangelizacija lastnega krščanskega življenja.
Ob obisku predsednice Gibanja Marie Voce v Oceaniji se je lokalna skupnost hotela javno vprašati o novih mejah evangelizacije v Avstraliji in o svojem prispevku zanjo. Najprej tako, da ponudi “dobro prakso”: to so majhna in velika pričevanja iz cerkvenega življenja, dela v javnih uradih, nezaposlenosti, delovanja po bolnišnicah, zavračanja klientelizma, poučevanja v težkih pogojih, življenja para in družine … Evangelij, živet preprosto, v družbi, ki je zelo tekmovalno usmerjena in v kateri pogosto individualizem zmaguje nad nesebičnostjo, interes posameznih skupin pa nad skupnim dobrim.
Maria Voce je v navzočnosti univerzitetnih profesorjev in novinarjev, verskih predstavnikov in strokovnjakov spregovorila o glavnih stebrih evangelizacije v slogu Gibanja fokolarov: živeti evangelij, nenehno se evangelizirati, medsebojno si pripovedovati, kaj je tako življenje po evangeliju vzbudilo v našem življenju,biti skupaj dalj časa, da bi odkrivali moč Božje ljubezni. Na tak način lahko globoko vplivamo na okolja, ki bi se na prvi pogled lahko zdela nepropustna za evangelij: od parlamentov do tovarn, od športnih igrišč do uradov. Torej evangelizacija, ki izstopa iz cerkva. Prepričljiv primer je predlagal Giancarlo Faletti, ko je spregovoril o Rimu, kjer se je na pobudo Chiare Lubich leta 2000, potem ko je prejela častno meščanstvo, začela akcija, imenovana RomaAmor, da bi vnesli novo življenje v mesto.
Maria Voce ni skrivala strahu, ki je zajel Gibanje ob smrti njegove ustanoviteljice. Toda sadovi evangelizacije, kar ni drugo kot živet evangelij, so hitro odgnali strah. Pokazali so, da lahko duh Gibanja še veliko dá današnji družbi ‒ kakor je odkrivala med nedavno sinodo o novi evangelizaciji, ki se je je udeležila kot opazovalka, saj so ji številni škofje sami pripovedovali o evangeljskih sadovih Gibanja.
Med navzočimi je bil profesor James Bowler, geolog, znan v Avstraliji in po svetu, ker je odkril ostanke najstarejšega moškega in najstarejše ženske te celine (znana sta kot Mungo lady in Mungo man). Presenečen nad številčno udeležbo je povedal: »Trenutek velike duhovnosti in odprtosti. Priznanje drugega je prava pot za pravično in dosledno družbeno življenje.« Profesorica Anne Hunt, dekanka teološke fakultete na katoliški univerzi v Melbournu, je poudarila »pomen, ki ga imajo za novo evangelizacijo nova gibanja, ker lahko odpirajo izvirna obzorja za vero in za Katoliško cerkev na področjih, ki se jih sicer ogibajo, posebej med strokovnjaki in v medijih.«

Michele Zanzucchi
Vir: Città Nuova