Mariapoli-Europea 2019Poleti 2019 je v Dolomitih potekal po 50 letih vseevropski mariapoli Gibanja fokolarov, katerega se je udeležilo tudi skoraj sto udeležencev iz Slovenije. Video posnetek