Komunicirati 1Učenje novih umetniških oblik v LVR-Gerricus-Schule iz Düsserdorfa v delavnicah z Gen Rossom. Toda – protagonisti so skupina dijakov s težavami v sluhu.
Teden dni so se učili korakov hip-hop, se utrjevali v recitaciji in petju ter spoznavali skrivnosti tehnika luči in zvoka.

Vse to brez besednega sporazumevanja. Samo z jezikom znakov, vibracijo zvoka in globokim ter neposrednim odnosom z vodjo te posebne delavnice mjuzikla Streetlight.
Komunicirati 2Od 5. do 12. novembra so bili protagonisti v Düsserdorfu Gen Rosso in 155 mladih iz šol LVR-Gerricus-Schule in Hauptschule Montessori. To je enkratna izkušnja tako z umetniško-glasbenega zornega kota kot tudi človeškega. Mnogi nastopajoči namreč slabo slišijo, nekateri pa imajo težave v dojemanju in obnašanju.
Kakor so sami povedali, je nastal nov in nepričakovan “prostor za medsebojno izmenjavo”. Po eni strani možnost učenja umetnosti poslušanja tako, da ‘prehodijo del poti življenja’ z mladimi, ki slabo slišijo in pripadajo različnim družbenim slojem in veram. Po drugi strani možnost, da vnašajo v mjuzikl nove oblike umetniškega izražanja, kot na primer kratke spektakle z lučmi, recitacije in pesmi z znakovnim jezikom.
Komunicirati 3Po koncu tega tedna so številni poudarili kako so hvaležni tako za opravljeno delo kot tudi za dodatek ljubezni, ki jo je vsak vnesel v te priprave.
Kot geslo in popotnico tega tedna so izbrali naslov ene izmed pesmi mjuzikla  Streetlight “I’ll be there” (“Tudi jaz sem za to”), To je pesem, ki jo eden od likov v spektaklu poje, da bi z njo povedal, kako hoče sam živeti za ideal miru in bratstva. »Ponosna sem na svoje dijake,« je ob sklepu povedala ravnateljica šole LVR-Gerricus-Schule, »ker je izziv predstaviti mjuzikal kljub problemom s sluhom. A to je bilo mogoče zahvaljujoč Caritas Verband Köln, združenju Starkmacher in Gen Rossu.«

Vir: www.focolare.org