Gibanje v Veliki Britaniji

 

 

Kratek pregled zgodovine Gibanja v tej deželi
V letih, ko je bila zelo priljubljena skupina Beatles v Liverpoolu in so se oblikovali številni obetajoči ansambli z novo obliko glasbe, je v istem mestu Gibanje fokolarov delalo prve korake. Pater Green, benediktinec iz Liverpoola, je namreč prosil Chiaro Lubich in Pasqualea Foresija, da bi odprla v njegovem mestu fokolar.
Novembra 1963 sta Mari Ponticaccia in Maria Egger, prvi fokolarini, ki sta prišli na Angleško, poiskali majhno stanovanje. Bilo je brez zaves in brez pohištva. A počasi je prišlo vse: pohištvo in prava hiša, precej večja od prve. Iz Liverpoola se je Gibanje razširilo po vsem Združenem kraljestvu.
Toda prve stike so tod navezali že prej, saj so nekatere od prvih Chiarinih tovarišic – Eli Folonari, Valeria Ronchetti in Doriana Zamboni ter druge – potovale iz Belgije, Nizozemske in iz Francije v Anglijo. A obiskovale so samo posamezne ljudi, s katerimi so imele stike. Tako je šele leta 1961 prva skupina prišla na mariapoli v Belgijo. A že dve leti prej, l. 1959, sta bila med udeleženci na mariapoliju v Fieri di Primiero tudi dva angleškega državljana.
A vrnimo se v Liverpool. Mari Ponticaccia se je zaposlila kot učiteljica francoščine in Maria Egger kot uslužbenka v domu upokojencev. V omenjeni fokolar z dvema sobama je leta 1965 prispela Chiara Lubich, ki so jo povabili, da bi govorila v anglikanski katedrali v Liverpoolu pred 50 duhovniki v času, ko ekumenizma skorajda še ni bilo, toliko manj, da bi ga oznanjevala kaka žena.
Tako se je začela pustolovščina na Angleškem z močno izraženimi ekumenskimi potezami, saj so bili v skupnosti od začetka ljudje iz različnih Cerkva. Fokolari so nastali v Londonu leta 1967, v Glasgowu leta 1976 in v Edinburgu leta 1982.
Chiara je bila na Angleškem kar osemkrat. Leta 1977 ji je bila podeljena nagrada Templeton za napredek vere. O svoji izkušnji je pripovedovala v dvorani ljudem različnih verstev in v globini dojela, da so vsi navzoči, čeprav različnih verstev, ena sama družina. Tako se je Gibanje odprlo medverskemu dialogu.
Danes je v Združenem kraljestvu 7000 članov Gibanja fokolarov, od teh kakih 1700 pripadnikov drugih Cerkva.