begunci na madžarskemPred humanitarno dramo prebežnikov so se Mladi za zedinjen svet iz Gibanja fokolarov, ki že delujejo na veliko frontah, odločili pripraviti poziv za mednarodne organizme. V prvi osebi delajo na tem skupaj z vsemi člani gibanja.

 video mladih

Skrčiti javne finance, namenjene oboroževanju; delati na tem, da se pri korenini odstranijo neenakosti in tako zmanjša revščina; na novo pregledati sedanje modele governance; sprejeti model organizirane zakonitosti kot opozicija kriminalnim pojavom; zagotavljati stopnjo osnovne izobrazbe za vse. To je pet glavnih točk poziva Mladih za zedinjen svet (GMU) iz Gibanja, namenjenega nacionalnim parlamentom, Evropskemu parlamentu, nacionalnim komisijam Unesca in OZN. Prebrali so ga 12. marca letos v poslanski zbornici italijanskega parlamenta, ko se je tam zbralo 350 mladih iz 39 držav.
Te besede so dandanes toliko bolj aktualne, če gledamo na humanitarno dramo, ob kateri ne moremo čakati na politični premislek ali upoštevati čas nacionalne in mednarodne birokracije: »Zavedamo se, da je današnji svet prepleten s številnimi spopadi, zaradi katerih nastajajo pojavi kot je selitev narodov, ki se hočejo izogniti nasilju, bedi, lakoti in socialnim krivicam, katerim so izpostavljeni v svojih domovinah. Neposredno smo vključeni v te globoke rane in moramo najti konkretne rešitve, za to se trudimo v prvi osebi.«
Med drugim so zapisali še: »Za uresničevanje vesoljnega bratstva ni dovolj dobra volja posameznega človeka. Prepričani smo, da je potrebna politična akcija, ki bo reševala vzroke spopadov in razlogov za neenakost.« V pozivu mladi naznanjajo te vzroke, a tudi podajo jasne in glasne zahteve.
Danes smo vsi potopljeni v humanitarno dramo in tudi Mladi za zedinjen svet povedo svoje: »Hočemo mir in edinost med narodi«. Vabijo nas, naj širimo ta poziv, ga čim prej predstavimo mednarodnim, nacionalnim in krajevnim organom (OZN, UNESCO, šefi držav, parlamenti, župani itn.) ter verskim voditeljem.
Izbrali so 11. september kot datum, da »bi preplavili družbene mreže s Hashtag#OPENYOURBORDERS« in začenjajo s konkretnimi akcijami, ki se pridružujejo številnim drugim že v teku, zbranim v Projekt Zedinjen svet.
Na strani facebooka ‘Dialogue to unlock’ ali preko naslova info@unitedworldproject.org lahko objavljate fotografije, pričevanja, pobude, video posnetke v prid sprejemanja in miru.
Zbrana sredstva lahko pošljete na lokalni Karitas ali na ta račun Gibanja fokolarov.