Ljubljanska nadškofijaZ več strani je prišla prošnja, naj objavimo besedilo homilije kardinala Franca Rodeta 9. decembra 2012 ob zaključku jubilejnega leta 550-obletnice ljubljanske nadškofije, zato objavljamo povezave na pismo papeža Benedikta XVI. kardinalu, besedilo homilije kardinala in zvočni zapis.

Homilija ponuja drugačen, za marsikoga nov pogled na zgodovinsko dogajanje pri nas, zato vabljeni, da si jo preberete ali poslušate.

V.B.