Ob 10. obletnici Frančiškovega pontifikata je Margaret Karram, predsednica Gibanja fokolarov, papežu v imenu celotnega gibanja poslala sporočilo, ki ga objavljamo v nadaljevanju.

Vaša svetost, dragi papež Frančišek!

Pridružujem se molitvam, ki se dvigajo iz številnih krajev sveta v zahvalo Bogu za teh deset let, v katerih je objel Cerkev in človeštvo ter postal nosilec Kristusove ljubezni.

Hvala vam, sveti oče, za ta čas luči, poguma, neomajne vere in poslušanja Svetega Duha, s katerim nas nenehno vabite, naj ‘gremo iz’ svojih domov in skupnosti, hodimo po poteh sveta ter delimo veselje in žalost z ženami in možmi našega časa.

Še vedno sem v srcu vesela in hvaležna za najino zadnje srečanje 24. februarja, ko ste sprejeli nekatere moderatorje cerkvenih gibanj in novih skupnosti v avdienco. Ponovno smo bili priča vaši daljnovidni modrosti in evangeljskemu realizmu. Povedati vam moram, da me vaše besede vsak dan vodijo in spodbujajo pri mojem služenju Cerkvi in človeškemu bratstvu.

Teme, o katerih smo se pogovarjali z vami, Vaša svetost, bodo predmet razmisleka in izmenjave, zlasti vaše priporočilo, naj bomo dosledne priče, poslušne novostim Duha, da bi se tudi s prispevkom življenja gibanj razvila marijanska razsežnost Cerkve in bogastvo žena v življenju Cerkve.

Z vami smo na vseh koncih sveta, kjer živimo, hočemo graditi Cerkev in darovali svoja življenja, da bi se mir vrnil tam, kjer ga ni, in da bi kot sadove prinesel pravičnost in spravo med narodi.

Ob naši vsakodnevni molitvi vam tudi v imenu Gibanja fokolarov pošiljam najtoplejše želje za vse, kar si želite, in za vaše zdravje.

Naj vam stoji ob strani sveta Marija s svojo materinsko tolažbo.

S hčerinsko naklonjenostjo

Margaret Karram