Čeprav smo sredi počitnic, ponujamo v branje in spodbudo življenje šoloobveznih otrok: otroci, ki izvajajo nasilje nad sovrstniki, a tudi taki, ki pomagajo drugim in se odzivajo na ravnodušnost in težave ljudi, s katerimi se srečujejo.

To je prepletanje pozitivnih in negativnih zgodb, resničnih dogodkov, ki prikazujejo mlade danes. Začeli bomo z žalostnim dogodkom, ki se je zgodil nedavno v Italiji: gre za izsiljevanje med mladoletniki. Vključeni so bili16 in 17-letnika (na koncu ju je aretirala policija), dijaka srednje kmetijske šole, in njuna žrtev, 15-letni fant.
Izsiljevanje se je začelo konec leta 2012, ko je žrtev kupila pri fantih paket vžigalnikov po 15 evrov. Dogovor je bil, da bo plačeval po evro na dan enemu od obeh izsiljevalcev. Na tak način jima je od januarja do junija 2013 dal 300 evrov. Ta denar je žrtev na skrivaj jemala iz materine denarnice. Ko je bil račun “poravnan”, je prišla nova zahteva po 200 evrov. Toda tokrat so bili pri izročitvi denarja tudi policaji, ki so ju aretirali in poslali v prevzgojni dom.
Druga zgodba je pozitivna, tokrat iz drugega mesta. Štirje fantiči so našli na ulici denarnico z več kot 1.300 evri, in jo izročili policiji. Ko je lastnica prišla na postajo prijavit izgubo, so ji lahko takoj izročili denarnico z vsem denarjem. Takoj je te štiri fante nagradila z denarjem, komisar policije pa jim je izročil priznanje za izjemno poštenost in dodal je štiri kape državne policije.
V okolici Milana je skupina dijakov hodila po poti do njihove šole. Na tleh je ležal šop ključev, nekateri so bili klasične oblike, nekaj jih je bilo dolgih, iz medenine. Za te fante je postal najdeni šop ključev žoga in začeli so jih brcati in si jih podajati tako, da so padli v jarek. Drugi trije dijaki, ki so bili nekaj korakov od njih, so videli, kaj se je zgodilo. Pobrali so ključe in jih izročili redarju. Naslednji dan je stala pred šolskimi vrati lastnica ključev, bistra starka, ki je bila sicer zelo zaskrbljena. Izgubila je ključe od hiše in ker ni imela dvojnikov, ni mogla priti v hišo, zato je noč prespala pri hčeri. Ko so ti trije fantje prišli, se jim je zahvalila in iz torbe potegnila vrečko bonbonov ter jim jo vsa srečna podarila.
V vrsti pred blaganjo v trgovini je bila gospa z dvema litroma mleka in dvema paketoma piškotov za novorojenčke. Za njo sta stala fanta, ki sta kupila pijačo in pražen krompir za praznovanje zadnjega šolskega dneva. Ko je blagajničarka pokazala gospe, koliko mora plačati, jo je ta prosila, naj odvzame liter mleka, ker ni imela dovolj denarja. Fanta sta se spogledala in ji podarila manjkajoči denar, da je lahko plačala celoten nakup.

Silvano Gianti
Vir: Città Nuova