CH2272-Ilanthalir-1080x658V Trichyu v Tamil Nadu že več kot deset let p. Susai Alangaram s skupnostjo iz Gibanja fokolarov pomaga revnim družinam in otrokom in tistim zunaj kaste. To je program prehrane in vzgoje, po katerem lahko več sto mladih pride do zaposlitve in tako sami postajajo pobudniki razvoja. povezava do video posnetka, v nadaljevanju prevod

(glasba)
Jennifer (tamilsko): To je moja mama, opravlja ročna dela. To je moja sestra in to je naš dom.
(glasba)
Naš oče nas je zapustil. Zahvaljujoč Ilanthlalirju sem lahko brez težav končala šolo. Ker je moj dom zelo majhen, odhajam po šoli k moji profesorici, kjer se učim. Zelo se trudim, da bi prejela dobro oceno.
(glasba)
S. George Albert – menedžer Ilanthalir Trust (angleško): Sem Albert, upokojeni bančni uslužbenec. Ko sem se upokojil, sem se vprašal, kako naj bom koristen za družbo. Takrat sem spoznal patra Susaija.
S pomočjo Gibanja fokolarov je pater Susai Alangaram začel s centrom Karungulam, s sirotišnico s petdesetimi otroki. Poskrbel je za prehrano in izobrazbo. “Nove družine” so s programom podpore na daljavo povečale število otrok, ki so prejemali pomoč, in odprli smo druge centre.
(glasba)
P. A. Susai Alangaram – direktor Ilanthalir Trust (angleško): Ko sem bil posvečen, sem postal župnik v eni od teh vasi. To je oddaljeno podeželje s kočami in revnimi ljudmi. Ko krhka bilka prejme dobro oskrbo, se razraste. Podobno je z otroki: če so v družini lepo preskrbljeni, če imajo hrano, izobrazbo in vse drugo, dobro rastejo in sčasoma sami skrbijo za svoje družine in za družbo. Zato smo dali temu projektu ime Ilanthalir, kar v tamilščini pomeni “nežna kal”, torej “otrok”.
S. George Albert – menedžer Ilanthalir Trust (angleško): Za otroke imamo tri možnosti. Prva rešitev je, da prihajajo v šolo na učne ure, popoldne nadaljujejo v centru in se vrnejo domov. V drugem primeru otroci čez dan živijo pri nas, mi plačamo stroške za učenje, hrano in stanovanje. Tretja možnost je, da otroci stanujejo v našem centru Karungulam. Tukaj so do 10., 12. leta, ko se preselijo v druge šole za nadaljevanje šolanja. Posredno pomagamo tako družinam kot otrokom. Učence prosimo, da privarčujejo nekaj denarja vsak mesec, da bi imeli nekaj za nadaljevanje šolanja.
(glasba)
P. Susai Alangaram – Direktor Ilanthalir Trust (angleško): Ko sem začel svojo duhovniško službo, sem imel čisto drugačen načrt. Poglobiti sem hotel Sveto pismo. Škofa sem prosil, da bi lahko študiral Sveto pismo. Dovolil je, a potem mi je dal župnijo Bogu za hrbtom. Rekel sem: »Morda je Božja volja.« Ko gledam nazaj, vidim, da načrti niso potekali tako, kakor sem hotel jaz, toda Božji načrti so vedno boljši od naših.
(glasba)
S projektom Ilanthalir je do zdaj 35 otrok postalo inženirjev, 150 jih je nadaljevalo študij po diplomi, 300 je diplomiralo, 150 je medicinskih sester in 200 profesorjev in poklicno usmerjenih.
90% jih ima redno zaposlitev in pomagajo samemu projektu Ilanthalir.