Emmaus intervjuCerkev in žene
Štirje odgovori Marie Voce, predsednice Gibanja fokolarov, iz intervjuja Citta Nuove št.21/10. november 2013. Intervju je pripravil Paolo Loriga, novinar te revije.

 

Žena karizme in žena akcije. In vendar bi moral biti prostor tudi za ženo misli, a zdi se, kakor naj bi to ne bil njen bistven prispevek za učiteljstvo. Malo žena je vključenih v družinsko pastoralo, malo jih ima diplomo iz teologije in zelo redke so vključene v oblikovanje duhovnikov.
“Slika sedanjega stanja je precej točna. Prispevek žená na področju misli je premalo upoštevan tudi zato, ker so žene imele malo možnosti izobraževanja na tem področju. Šele od nedavnega lahko na papeških zavodih ženske študirajo teologijo. Seveda, res je, da so bile modre žene in žene, ki so dale svoj prispevek misli, a to bolj zaradi spoznanja, ki ga je dajal neposredno Sveti Duh – mislim na velike žene, ki so cerkvene učiteljice – in ne toliko zato, ker so razvijale svojo misel s študijem in z vzporejanjem z drugimi mislimi. Žena je morala vedno pokrivati druge naloge v Cerkvi in v človeštvu.”

Papež Frančišek je razloge o ženi v pastorali samo nakazal. Sam bolj poudarja plodnost srečanj in se ne ukvarja toliko z razmišljanjem o tem. Kako bi vrednotila njegovo eventuelno pobudo za ustanovitev stalnega odbora, nekakšnega Ž8, v katerem bi bile žene z velikimi odgovornostmi v Cerkvi?
“Po mojem bo treba še čakati, da bi lahko videli telo, ki bi bilo samo žensko in na razpolago cerkvenemu učiteljstvu. Vendar imam v vsakem primeru raje, da žene skupaj z možmi, ne ločeno od njih, kažejo na razlike. Zato je potrebno vstopiti v svetovalne organe, v organe misli ali odločitev, ki se počasi, počasi oblikujejo v Cerkvi, ter dati slišati ženski glas. Zato ne mislim na nekakšen Ž8, ampak na neke vrste 8, v katerem bodo možje in žene, kajti vsi imajo svojo značilnost in taka značilnost je potrebna Cerkvi. Take vrste organ bi me navdušil.”

Kako gledaš na konklave, v katerem bi bili generalni predstojniki in generalne predstojnice redovnih družin in predsedniki mednarodnih cerkvenih združenj? Bi to pomenilo priznanje ženski?
“Rada bi pokazala na razliko v konklavu kot vrhu, ki pripravlja volitev papeža, in konklavu kot glasovanju za izvolitev papeža. Zdi se mi posebej koristno, da bi bili vključeni v prvi del tudi ljudje, ki imajo vidno vlogo v Cerkvi in dajo lahko svoje izkušnje kot prispevek, ki je prav gotovo drugačen, a nič manj pomemben, kot je pomemben prispevek kardinalov.
Kakor pravi papež Bergoglio, so bili sestanki pred volitvami odločilnega pomena za njegova sedanja stališča in za njegov način vodenja Cerkve do določenih ciljev. Če bi te analize nastale v širšem cerkvenem okolju, ki ne bi bilo omejeno samo na kardinale, sem prepričana, da bi bila za sedanjega papeža to večja dragocenost. To, da bi bilo tem ljudem omogočeno voliti papeža, je drugotnega pomena. Videli bomo nadaljnji razvoj, cerkveno zgodovino vodi Sveti Duh.”

Jutri zazvoni tvoj mobilnik: papež Frančišek te vabi na pogovor o ženi in Cerkvi. Katerim argumentom bi dala prednost na srečanju z njim?
“Prav njega, ki je govoril o svoji babici in o svoji mami, bi vprašala, če mu izkušnja z ženskami v njegovi družini ne pomaga odpirati dostop do cerkvenega učiteljstva ženam. Skratka, všeč bi mi bilo, če bi se opiral na primere iz domačega življenja in tako pokazal, da imajo lahko ženske večji vpliv od duhovnega voditelja ali profesorja. Poleg tega je prav gotovo v svoji dolgi pastoralni službi v Argentini spoznal veliko žena, tudi odgovornih za redove. Njegov način vzpostavljanja odnosov in ravnanja mi daje misliti, da je imel globoke in pristne odnose z ženami. Naj v to vključi današnje odnose z njimi in naj potegne na dan najboljše iz žena v Cerkvi.”

Vir: www.cittanuova.it