20140912MariaVoce-421x200Generalna skupščina Gibanja fokolarov, ki je v teku, je izvolila Mario Voce za predsednico Gibanja. Do tega je prišlo v četrtem krogu 12. septembra dopoldne.

Kardinal Rylko, predsednik Papeškega sveta za laike, je v pismu, v katerem jo je potrdil s strani Svetega sedeža, zapisal, da je »vesel, ker lahko potrdi imenovanje za ta mandat drugič zapored« in vošči »posebno pomoč Svetega Duha« ter zaupa njeno službo »Marijini materinski skrbi«.

Volitve so potekale sredi skupščine (1. – 28. september) v Centru mariapoli v Castelgandolfu (Rim), na kateri je 494 delegatov s petih celin, ki predstavljajo razne razvejitve Gibanja, tajništva za dialoge, v katerih deluje, in aktivnosti in dela, ki jih animira.
Ob pristanku je Maria Voce povedala: »Tako zelo sem prepričana, da na tej skupščini deluje Sveti Duh, da mu ne morem reči ‘ne’. To ni mogoče! Izrazil se je prav Sveti Duh. Zadovoljna sem, prepričana, da nam bo še naprej pomagal na tej poti, na katero smo stopili skupaj in jo bomo skupaj nadaljevali, nihče ni izključen. Sprejmem!«
Kot je zapisano v statutih, je predsednica Gibanja “znamenje edinosti” vsega Gibanja in ga predstavlja. Ker se zaveda, da je temelj Gibanja “Jezusova navzočnost med brati, zedinjenimi v njegovem imenu”, ga vodi “v edinosti s sopredsednikom”, s katerim pregleda najbolj pomembne odločitve. Po statutu mora predsedovati Gibanju fokolarov žena. Mandat traja šest let in je lahko samo še enkrat zaporedoma izvoljena.
Maria Voce se je rodila v Aiello Calabro, Cosenza (Italija) 16. julija 1937, bila je prva predsednica, izvoljena po smrti Chiare Lubich. Gibanje fokolarov je spoznala leta 1959. Diplomirala je iz pravosodja, kasneje je končala študij teologije in cerkvenega prava. Bila je odgovorna za Gibanje v Turčiji od 1978 do 1988, imela je tesne stike s pravoslavnim patriarhom v Carigradu, z odgovornimi za druge krščanske Cerkva in z muslimanskim svetom. Bila je ob Chiari Lubich, ko je ta posodabljala generalne statute. Je svetovalka pri Papeškem svetu za laike in pri Papeškem svetu za pospeševanje nove evangelizacije.
Dela skupščine se nadaljujejo z volitvami sopredsednika. Zatem bodo volili vrhovne svetovalke in svetovalce.
Veliko je pričakovanje za sprejem pri papežu Frančišku 26. septembra ob 12h v Vatikanu.