»Poklicani smo, da oznanjamo slavna Božja dela.«
(1 Pt 2,9) najmlajši čb b pps otroci

Ko je na delu Gospod, izvršuje čudovita dela. Ko je ustvaril vesoljstvo, je videl, da je »dobro«,1 ko pa je ustvaril moža in ženo in jima zaupal vse, kar je ustvaril, je videl, da je »zelo dobro«.2 A njegovo delo, ki presega vsa druga, je tisto, kar je izvršil Jezus: s svojo smrtjo in vstajenjem je ustvaril nov svet in novo ljudstvo. To je ljudstvo, kateremu je Jezus dal nebeško življenje, je pristno bratstvo, ko bratje drug drugega sprejemajo, si vse delijo in se drug drugemu darujejo. Petrovo pismo je prve kristjane spominjalo na to, da so po Božji ljubezni postali »izvoljeni rod, kraljevsko duhovništvo, svet narod, Božje ljudstvo«.3
Če bi se tudi mi kakor prvi kristjani zares zavedeli, kaj smo, kaj je Božje usmiljenje izvršilo v nas, med nami in okoli nas, bi bili osupli, ne bi mogli zadrževati veselja in začutili bi potrebo, da veselje delimo z drugimi, potrebo, »da oznanjamo slavna Božja dela«.
Toda če se držimo vsak zase v osami, potem je zelo težko, če ne skoraj nemogoče učinkovito pričevati o lepoti novih medčloveških odnosov, ki jih prinaša Jezus. Zato je razumljivo, da je Petrovo vabilo namenjeno vsemu ljudstvu. Ne moremo se prepirati in vztrajati vsak pri svojem ali pa biti drug do drugega ravnodušni, nato pa oznanjati: »Gospod je ustvaril novo ljudstvo, osvobodil nas je sebičnosti, sovraštva in zamer, za postavo nam je dal medsebojno ljubezen, v kateri postanemo eno srce in ena duša!« Tudi med nami, med krščanskim ljudstvom so razlike, razlikujemo se po tem, kako razmišljamo, imamo različna izročila in kulturo, a te razlike moramo sprejemati s spoštovanjem in priznavati lepoto bogate različnosti, saj se zavedamo, da edinost ne pomeni poenotenost.
Po tej poti bomo hodili ne le v tednu molitve za edinost kristjanov, ki ga na severni polobli obhajamo od 18. do 25. januarja, temveč tudi vse leto. Beseda življenja nas vabi, naj se kristjani različnih Cerkva in skupnosti bolje spoznamo in drug drugemu pripovedujemo o čudovitih Gospodovih delih. Tako bomo Gospodova dela lahko “oznanjali” dovolj prepričljivo, da nam bodo verjeli, saj bomo pričevali, da smo med seboj zedinjeni prav v svoji različnosti in da v dejanjih podpiramo drug drugega.
Chiara Lubich je močno podpirala takšno držo: »Ljubezen je največja sila na svetu: okoli tistega, ki jo uresničuje, sproža mirno krščansko revolucijo. Tako današnji kristjani ponavljajo to, kar so pred mnogimi stoletji govorili prvi kristjani: “Od včeraj smo in smo že razširjeni po vsem svetu.”4 Ljubezen! Kako zelo svet potrebuje ljubezen! In mi, kristjani! Vseh kristjanov iz različnih Cerkva nas je več kot milijarda. Veliko nas je torej in morali bi biti zelo opazni. A smo tako razdeljeni, da mnogi ne vidijo niti nas, kaj šele, da bi v nas in preko nas prepoznavali Jezusa. Jezus sam je rekel, da nas bo svet prepoznal, da smo njegovi učenci, ter da bo svet po nas prepoznal njega, Jezusa, prav po medsebojni ljubezni in edinosti: “Po tem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, če boste imeli ljubezen med seboj.”5 Zato današnji čas od nas terja ljubezen, terja edinost, občestvo, solidarnost. In tudi Cerkve kliče, da obnovijo edinost, ki je že stoletja načeta.«6
Fabio Ciardi

1 1 Mz 1,29; 2 1 Mz 1,31; 3 prim. vrstici 9–10; 4 Tertulijan, Apologeticum 37.7; 5 Jn 13,35; 6 Chiara Lubich, Il dialogo è vita, Rim 2007, str. 42–43.