Gen 4 – Gen 5
Kakor se zgodi v vsaki družini, je najbolj odlično mesto namenjeno otrokom: to so gen 4, stari od 4 do 8 let, ter gen 5, najmlajši: do 4 let.
Ti so posebej občutljivi za ljubezen, naučijo se jo živeti iz zgleda tistih, ki živijo duhovnost edinosti, odkrivajo, da jih ta ljubezen, če je medsebojna, vodi do Jezusove navzočnosti med njimi, naučijo se ga spoznavati in z njim vzpostavljajo preprost in neposreden odnos.
Na mednarodnih srečanjih prihajajo v stik z otroki in odraslimi različnih kultur in verstev, še majhni izkušajo, da so vsi otroci istega Očeta in se tako naravno odpirajo svetovnosti.
Vsako jutro mečejo ”kocko ljubezni” (njim jo je predlagala Chiara), na katere ploskvah je po ena točka umetnosti ljubezni: ljubiti vse, ljubiti prvi, postajati eno z drugim, gledati Jezusa v drugem, ljubiti sovražnika in ljubiti se med seboj. To je geslo, ki si ga prizadevajo živeti ves dan. Tako si pripovedujejo doživetja in veselje, ki ga doživljajo v ljubezni do drugega.
S to kocko ljubezni spoznavajo sošolce, prijatelje in sorodnike: tako so celotni razredi in šole, župnijske skupine in vzgojni projekti kocko sprejeli za svojo.
Posebej jih ljubezen spodbuja, da živijo kulturo dajanja, in to na veliko načinov: dati nasmeh, pomoč, delati družbo, podeliti malico, potolažiti, razveseliti, pomagati revežem, odpustiti … Tako odkrivajo tole: »Ko ljubimo, smo srečni, in če ljubimo vedno, smo vedno srečni!«

Vstali Jezus

Potolažiti Jezusa

Zadnja večerja

Vstajenje

Križani

 

Beseda življenja

2016: marec črno-bela barvna