Gibanje fokolarov v odgovor na razglasitev naslednjega leta kot leto vere in na papeževo pismo. Izjava predsednice Marie Voce. 

»S presenečenjem, z velikim veseljem in s hvaležnostjo smo sprejeli oznanilo papeža Benedikta XII., da bo naslednje leto „leto vere”.

Prav tako nas je spodbudilo njegovo apostolsko pismo „Vrata vere”, s katerim oznani to leto, ki se bo začelo 11. oktobra 2012 ob 50. obletnici začetka drugega vatikanskega zbora.

 

V papeževi pobudi smo znova začutiti močno delovanje Svetega Duha, pravi odgovor za ta zgodovinski trenutek. Mladi, ki se zbirajo na svojih svetovnih dnevih, družine, delavci, in mladi, ki se zbirajo na trgih, govorijo o novi pomladi in zahtevajo globoke družbene spremembe. To dogajanje sporoča, kako zelo hoče današnje človeštvo spremembe. Sama sem to od blizu doživela na svojih nedavnih potovanjih v ZDA, Dominikansko republiko, Rusijo, Slovenijo in Veliko Britanijo.
»Ne smemo dovoliti, da bi se sol spridila in bi luč ostala skrita«, je zapisal papež. Prav to globoko potrebo, ki zahteva spreobrnjenje, čutimo tudi mi, da z novo zavzetostjo živimo Božjo besedo. Spodbujeni s papeževim povabilom se bomo zavzeli za korenitost, ki je prevladovala v začetkih Gibanja, in se trudili najprej ponovno evangelizirati sami sebe ter potem izžarevati evangelij z njegovo preobrazujočo močjo na človeštvo, ki nas obkroža. Tudi danes namreč svet, kot je Chiara Lubich zapisala že leta 1948, »potrebuje zdravljenje z evangelijem«.
Močno je tudi papeževo vabilo, naj javno pričujemo za svojo vero in naj živimo evangeljsko besedo kot »izkušnjo prejete ljubezni«, ki jo »posredujemo kot izkušnjo milosti in veselja«. V prvih časih Gibanja fokolarov je bila namreč velika novost prav v pripovedovanju izkušenj evangeljske besede. Te so bile namreč neizpodbitne, ker so bile življenje, in plodne, zmožne rojevati živo srečanje z Jezusom in iz različnih oseb ustvarjati skupnost.
Benedikt XVI. poudari, da tega ne bomo uspeli sami, ampak povezani. Zato hočemo to izkušnjo občestva in bratstva utrditi v okoljih, kjer živimo: v parlamentih, podjetjih, mestih, na univerzah in v družinah. Prav v občestvu je namreč Vstali sam duhovno navzoč, se dotakne src in jih preobrazi.
Papež nas je še bolj utrdil v prepričanju, da je to posebni trenutek milosti za Cerkev, v katerem je duh koncilske prenove še posebej na delu.«

Vir: SIF, www.focolare.org