Tokrat predstavljamo delček razčlenjenega dogajanja v okviru LoppianoLab, ki poudarja občestveno gospodarstvo (OG) v Italiji, a ne samo tam.

 

Na drugem italijanskem nacionalnem srečanju OG ponudba “ekonomskega” bratstva. Na Združene narode poslali predloge za odstranjevanje krize in nov razvojni model, ki temelji na OG.

Kakšen značilen prispevek lahko dajo podjetja, ki sprejemajo projekt občestvenega gospodarstva v času krize in recesije? Pokazati je treba ponudbo bratstva v ekonomiji, ki krepi mrežo v samem podjetju in med podjetji in okolico.

V podjetniški coni Bonfanti je potekal drugi sestanek ob 20. obletnici delovanja občestvenega gospodarstva: ekonomisti in podjetniki so sedli za isto mizo in razpravljali ter odkrivali poti za prihodnost dela.
Alberto Ferrucci, član mednarodne komisije OG, je povedal, da bodo ZN predstavili dokument s predlogi, ki izhajajo iz projekta OG, s katerimi je mogoče iziti iz krize in ustvariti nov razvojni model.
Po mnenju Luigina Brunija, ekonomista, so potrebne tri ravni delovanja. “V prihodnje je treba v projekte OG vključiti veliko več mladih in se usmeriti v delovanje, kjer bo mogoče razpravljati in načrtovati dolgoročne načrte – to bi lahko bila vloga podjetniške cone Lionello Bonfanti – ter reševati današnje revne, to je tiste revne, ki niso samo v tretjem svetu, ampak tudi v italijanskih mestih”.
Po vsem svetu je približno 800 podjetij sprejelo načela delovanja OG, od tega je 230 podjetij v Italiji. Od teh so številna prišla na LoppianoLab. Franco Caradonna, podjetnik iz Barija, ni zanikal, v kako težkih razmerah je njegovo podjetje, ko vsi delavci delajo s solidarnostno pogodbo, in pove: “To je bila boleča izbira, ker nismo želeli nikogar odpustili. Ker se je ekonomska kriza nadaljevala, smo se odločili, da najprej znižamo plačo nam, vodstvenemu kadru, potem smo pretehtali družinske razmere vsakega posameznega delavca in glede na število otrok in na to, če žena dela ali ne, prilagodili plačo zaposlenemu. Stanje v podjetju se še ni izboljšalo, a hočemo nadaljevati tako, saj se nam zdi bolj primerno, da smo pozorni na potrebe vseh.”
To ni osamljen primer, temveč eden izmed mnogih, ki jih je bilo mogoče slišati te dni, saj se je veliko podjetnikov odločilo, da ne bo mislilo samo na zaslužek, ampak najprej na posameznike, saj so močna opora podjetju.
Dva ekonomista sta spregovorila o prispevku OG v tem kriznem obdobju. Predlagala sta obliko vzgoje za politično odgovornost državljanov, ki bi temeljila v prvi vrsti na solidarnosti in subsidiarnosti. Pričakujeta, da OG postane socialna mreža, ki bo dajala upanje.

Vir: www.focolare.org