»… zaradi Kristusa vas prosimo: spravite se z Bogom.«

(2 Kor 5,20)  pps najmlajši b čb otroci

Ta Pavlova spodbuda Korinčanom je za velikim oznanilom, ki je srce celotnega evangelija: Bog je v Kristusu spravil svet s seboj (prim. 2 Kor 5,19).

S smrtjo svojega Sina na križu nam je dal Bog največji dokaz svoje ljubezni. Po Kristusovem križu nas je Bog spravil s seboj.

Ta temeljna resnica naše vere je tudi danes zelo aktualna. To je razodetje, ki ga pričakuje vse človeštvo: da je Bog vsem blizu s svojo ljubeznijo in da vsakega goreče ljubi. Naš svet potrebuje to oznanilo, toda lahko ga izrečemo le, če ga prej oznanimo in vedno znova oznanjamo sebi, tako da se čutimo obdane s to ljubeznijo tudi takrat, kadar bi vse kazalo prav nasprotno.

»… zaradi Kristusa vas prosimo: spravite se z Bogom.«

Ta vera v Božjo ljubezen pa ne more ostati zaprta znotraj vsakega izmed nas, kakor dobro razlaga sveti Pavel: Bog nam je dal nalogo, da pripeljemo še druge do sprave z njim (prim. 2 Kor 5,18). Vsakemu kristjanu je namreč zaupal veliko odgovornost, da priča o Božji ljubezni do vseh ustvarjenih bitij. Kako?

Vse naše ravnanje bi moralo pomagati, da bi ljudje verjeli v to resnico, ki jo oznanjamo. Jezus je jasno povedal, da se moramo spraviti z bratom ali s sestro, če bi ta dva imela kaj proti nam, preden prinesemo svoj dar k oltarju (prim. Mt 5,23-24).

To velja predvsem znotraj naših skupnosti: v družinah, skupinah, združenjih in Cerkvah. Poklicani smo namreč, da podiramo vse ovire, ki preprečujejo slogo med ljudmi in narodi. […]

»… zaradi Kristusa vas prosimo: spravite se z Bogom.«

“V Kristusovem imenu” pomeni “namesto njega”, tako da smo njegovi namestniki, da živimo z njim in kot on. Ljubímo se, kakor nas je on ljubil, ne da bi se zapirali vase in negovali predsodke. Bodimo odprti, sprejemajmo in cenimo pozitivne vrednote našega bližnjega ter bodimo pripravljeni dati življenje drug za drugega. To je najodličnejša Jezusova zapoved, razpoznavno znamenje kristjanov, ki velja še danes, kakor je veljalo v času prvih Jezusovih učencev.

Živeti to besedo pomeni postati tisti, ki prinašajo spravo.

Tako bo vsako naše dejanje, vsaka naša beseda, vsako naše razpoloženje – če bo vse prežeto z ljubeznijo – tako, kakršno je bilo Jezusovo. Kakor on bomo prinašali veselje in upanje, soglasje in mir, to je svet, spravljen z Bogom (prim. 2 Kor 5,19), ki ga vse stvarstvo pričakuje.

Chiara Lubich

Beseda življenja za januar 1997.