»Če se boste držali mojih zapovedi, boste ostali v moji ljubezni, kakor sem se tudi jaz držal zapovedi svojega Očeta in ostajam v njegovi ljubezni.«
(Jn 15,10) pps otroci najmlajši čb b

Te besede so iz obsežnega govora, ki ga navaja četrti evangelij.1 Z njim se je Jezus obrnil na svoje apostole po zadnji večerji. Jasno je videti, da nam spolnjevanje njegovih zapovedi omogoča ostati v ljubezni. Spominjajo nas na prejšnjo vrstico, v kateri Jezus pravi svojim apostolom: »Če me ljubite, boste spolnjevali moje zapovedi,«2 kjer je jasno videti, da mora biti ljubezen do Jezusa gibalo, korenina, iz katere mora rasti spolnjevanje njegovih zapovedi.
Iz tega nastane kroženje med ljubeznijo do Jezusa in spolnjevanjem njegovih zapovedi. Ljubezen do Jezusa nas spodbuja k temu, da živimo vedno bolj zvesto njegovo besedo; hkrati pa nam živeta Jezusova beseda daje, da ostajamo v ljubezni do njega in da v tej ljubezni vedno bolj rastemo.

»Če se boste držali mojih zapovedi, boste ostali v moji ljubezni, kakor sem se tudi jaz držal zapovedi svojega Očeta in ostajam v njegovi ljubezni.«
Ostati torej v njegovi ljubezni. Toda kaj hoče Jezus povedati s tem izrazom?
Nedvomno hoče povedati, da je spolnjevanje njegovih zapovedi znamenje, dokaz, da smo njegovi resnični prijatelji; je pogoj, da nam bo tudi Jezus povrnil in zagotovil svoje prijateljstvo. Toda zdi se, da hoče povedati še nekaj drugega, to je, da spolnjevanje njegovih zapovedi ustvarja v nas tisto ljubezen, ki je prav Jezusova. Posreduje nam tisti način ljubezni, ki ga vidimo v vsem njegovem zemeljskem življenju: ljubezen, po kateri je bil Jezus eno z Očetom in ki ga je hkrati spodbujala k temu, da se je istovetil in bil eno z vsemi svojimi brati, zlasti z najmanjšimi, najbolj slabotnimi, najbolj odrinjenimi.
Jezusova ljubezen je bila ljubezen, ki je ozdravljala vse rane duše in telesa, prinašala mir in veselje vsakemu srcu, premagovala vsako razdeljenost, tako da je ponovno vzpostavljala bratstvo in edinost med vsemi.
Če bomo udejanjali njegovo besedo, bo Jezus živel v nas in naredil tudi nas za orodja svoje ljubezni.

»Če se boste držali mojih zapovedi, boste ostali v moji ljubezni, kakor sem se tudi jaz držal zapovedi svojega Očeta in ostajam v njegovi ljubezni.«
Kako bomo tedaj živeli besedo tega meseca?
Tako, da bomo imeli vedno pred očmi in si odločno prizadevali za cilj, ki nam ga predlaga: krščansko življenje, ki se ne zadovoljuje z minimalnim, hladnim in zunanjim spolnjevanjem zapovedi, ampak je velikodušno. Svetniki so tako ravnali. In oni so živa Božja beseda.
V tem mesecu vzemimo kakšno njegovo besedo, kakšno njegovo zapoved in jo skušajmo prenesti v življenje.
Ker pa je Jezusova nova zapoved (»Ljubite drug drugega, kakor sem vas jaz ljubil«) nekako srce, povzetek vseh Jezusovih besed, jo živimo z vso korenitostjo.
Chiara Lubich

Beseda življenja za maj 1994.