MariaVocePismo Marie Voce, predsednice Gibanja fokolarov, pred septembrsko generalno skupščino, namenjeno vsem.

»Ko izročam mandat v celoti Svetemu Duhu, v pričakovanju, da bomo odkrili, kar nam hoče pokazati, bi z vami rada podelila tri občutke, ki prevladujejo v moji duši v tem trenutku: hvaležnost, veselje in nov polet.
Najprej seveda hvaležnost Bogu, a tudi vsakemu in vsaki izmed vas, za vse zavzemanje v teh šestih letih, da ne bi izgubili ničesar, kar nam je zapustila Chiara [Lubich]. Hvaležnost za toliko življenja, za toliko bolečin in darovanja. Posebna hvaležnost mnogim, ki so v teh letih že prišli h Chiari in so za nas kot svetilniki, ki nam svetijo na poti.
Veselje, ko ugotavljam vitalnost in rodovitnost karizme, po kateri je Chiara živa in navzoča povsod tam, kjer so njeni sinovi. Danes se posebej kaže v majhnih ali velikih skupnostih, ki so se pomnožile po svetu in pričajo, tudi preko mariapolijev – o teh prejemam vsak dan zelo lepe odmeve – o zdravi izkušnji življenja pristne družine v medsebojni ljubezni, ki zna postajati dom za mnoge nove in za mnoge … vrnitve.
Vse to vzbuja v meni novo zavzemanje, da korenito odgovorim na klic Boga in da mu služim v njegovem Delu, kakor in kjer bo hotel, ter pustim za seboj vse drugo, da bi bil on lahko v resnici zame vse.
S tem svojim posredovanjem duše bi rada pomnožila hvaležnost, veselje in zavzemanje, da znova začnemo vsi skupaj, ne da bi koga izključili, s to izjemno pustolovščino, tako da premagamo vsak strah, vsako neodločenost ali omahovanje, kajti Bogu je vse mogoče, in Bog nas ljubi.
S to zavzetostjo, ki je tudi voščilo in prošnja, podprta z besedo življenja tega meseca, vas prisrčno pozdravljam.
Maria Voce (Emmaus)

Vir: www.focolare.org