Ribnica na Pohorju, 29. julija 2022:

Zgodaj zjutraj smo se odpravili na Pernice nad Muto, kjer smo se ustavili za program in mašo ob domu krajanov. Današnje kratko premišljevanje:

Odlomek iz papeževe apostolske spodbude Radost ljubezni nas vabi, da se ustavimo pred vsakim človekom in se mu popolnoma posvetimo. Besedilo je sicer napisano zakoncem, namenjeno pa je vsem.

Ustavimo se za trenutek, se zberimo v svojem srcu in prisluhnimo, kaj nam Sveti Duh želi danes sporočiti: »Globoko duhovno doživetje je, da na ljubljenega človeka gledamo z Božjimi očmi in v njem prepoznavamo Kristusa. To zahteva pripravljenost, ki ne pričakuje povračila, kar omogoča, da znamo ceniti njegovo dostojanstvo. Pred drugim smo lahko popolnoma prisotni, če se mu »kar tako« posvetimo in pozabimo na vse drugo okrog sebe. Ljubljeni človek si zasluži vso pozornost. Jezus je bil zgled za to, kajti kadar je kdo prišel k njemu, da bi z njim govoril, ga je pogledal in z ljubeznijo zrl vanj (prim. Mr 10,21). V njegovi navzočnosti nihče ni imel občutka, da je ostal prezrt, ker so njegove besede in njegova dejanja izražala vprašanje: »Kaj hočeš, da naj ti storim?« (Mr 10,51). To se živi tudi sredi vsakdanjega družinskega življenja. Ko se spomnimo, da človek, ki živi z nami, zasluži vse to, kajti v njem je neskončno dostojanstvo, saj je predmet brezmejne ljubezni nebeškega Očeta. Tako se poraja nežnost, ki je sposobna, da v drugem prikliče na dan veselje, ker se čuti ljubljenega. Na poseben način se ta nežnost izrazi v tem, da se z največjo pozornostjo posvetimo mejam drugega, posebno takrat, ko te omejitve očitno izstopajo.

Svoje življenje je z nami podelil pater Milan, ki je veliko let preživel v Afriki in v Južni Ameriki.

Po dobrem kosilu nas je obiskal župan Mute in se z nami zadržal kar nekaj časa.

Zatem smo se odpravili na pot, nekateri na ekološko urejen bajer na kopanje, drugi spoznavat čebelarstvo in še Bistriški jarek.

VB