Od 5. do 7. julija 2024 bo potekal v Centru mariapoli Upanje v Planini mariapoli, vabljeni! Prijavnica v nadaljevanju.

Prijavnica:

Planina pri Rakeku, Planina 3, Center mariapoli Spes (Upanje)

6.-7. julij 2024

Okviren program: življenjske zgodbe, pogovor o temah v družbi in v Cerkvi, delavnice poslušanja v Duhu, družabni večer, aktualna dogajanja v Gibanju fokolarov 

MARIAPOLI 2024

P O D A T K I  Z A  P R I J A V O – M A R I A P O L I  V  P L A N I N I

Zbiranje udeležencev v petek, 5. julija 2024 ob 17.00h, začetek ob 18.15.

Zaključek v nedeljo, 7. julija 2024 s kosilom.

Prijave in informacije:

Prijavite se: Irena in Jože Pucihar

telefon: Irena 031 357629 (po 16. uri)

e-pošta: prijave.mariapoli@gmail.com

Cena mariapolija:

  • odrasli in mladi, ki so zaposleni 60,00 €

  • študenti, dijaki: 54,00 €

  • osnovnošolci nad 12 let: 50,00 €

  • osnovnošolci pod 12 let: 42 €

  • predšolski otroci: 24,00 €

Prosimo, da oddate prijavnico in predplačilo 30

najkasneje do 20. junija 2024.

Prijavnico pošljite po e-pošti, predplačilo nakažete na TR račun:

Marijino delo – Gibanje fokolarov,

Valjavčeva 15, 1000 Ljubljana,

št. TR: SI56 1914 0501 0082 723

namen plačila: “Mariapoli”

sklic: SI00 05072024

Prosimo vas, da rjuhe in brisače prinesete s seboj, sicer je doplačilo za posteljnino in brisače 7 evrov.

Prosimo, da prijavnico izpolnite v celoti za vsako osebo posebej!

Priimek: . . . . . . . . . . . . . . . . . Ime: . . . . . . . . . . . . . . .

Leto rojstva: . . . . . Kraj rojstva: . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Naslov: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Poštna številka: . . . . . . . . . .Kraj: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-naslov: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefon: . . . . . . . . . .

Opombediete, če kdo ne želi večerje: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .