ha0087_religious_syms-p-210x128V sedanjem svetu prihaja do globokih, korenitih sprememb, saj smo priča družbam, ki so vedno bolj večkulturne in večverske. Gibanje fokolarov se zavzema za spodbujanje dialoga med različnimi verstvi, da ne bi bil verski pluralizem vzrok za ločevanje in vojne, temveč bi prispeval k ustvarjanju bratstva in miru v svetu.
Več tisoč vernikov različnih verstev deli, kolikor lahko, duh Gibanja fokolarov in sodeluje pri njegovih namenih.
Ker je duh tega Gibanja razširjen po vsem svetu, je spodbudil dialog z vsemi glavnimi verstvi sveta, a ne le s pripadniki teh verstev, ampak tudi z voditelji in člani velikih gibanj. Že nekaj let se razvija bratsko sodelovanje med Gibanjem fokolarov in budističnim gibanjem Rišo Kosei-kaj, ki ima 6 milijonov pripadnikov na Japonskem, z gibanjem muslimanov Afroameričanov (ZDA) in z več gibanji gandijevskega porekla na jugu Indije.

Začetki
Chiara Lubich je leta 1977 prejela v Londonu nagrado Templeton za napredek vere. Ob tisti priložnosti je povedala svojo izkušnjo pred ljudmi različnih verstev. Globoko v sebi je čutila, da so vsi navzoči, čeprav pripadniki različnih verstev, ena sama družina. Na koncu so ji prav pripadniki različnih verskih izročil (budisti, muslimani, Judje, sikhi, hindujci itn.) toplo čestitali. Očitno je bilo, da duhovnost Gibanja fokolarov ni samo za kristjane, ampak jo lahko do neke meri živijo tudi ljudje drugih verstev. To je bilo zanjo Božje znamenje, iz katerega je razumela, da se mora Gibanje fokolarov odpreti dialogu z ljudmi vseh verskih prepričanj.

ha0088_londra-210x128Temelj

Dialog, ki ga gibanje spodbuja, temelji na duhovnosti in posebej na osrednjosti ljubezni. Ta ima takojšen odziv v drugih verstvih in kulturah zahvaljujoč zlatemu pravilu: »Stori drugim, kar bi hotel, da drugi storijo tebi.« Ploden dialog se vzpostavlja prav z udejanjanjem zlatega pravila.

Dosežki dialoga
Vnovično odkrivanje lastnih verskih korenin, tistega, kar nas zedinja, in živa izkušnja bratstva: to so nekateri od učinkov dialoga, ki deluje v duhu občestva in pomaga ustvarjati edinost človeške družine. Utrjuje se skupno prizadevanje, da bi bili graditelji edinosti in miru, posebej tam, kjer bi lahko rasna in verska nestrpnost izkopala prepad med sestavnimi deli družbe. Imamo tudi pomenljive skupne človekoljubne akcije.

Vzgoja za dialog
V mestecu Tagaytay blizu Manile na Filipinih je sedež stalne šole za medverstveni dialog. To je center za srečevanje in izžarevanje duhovnosti za Azijo.

Vir: www.focolare.org