Glej_visokoV Budimpešti so sklenili Genfest – festival mladih z vsega sveta, ki so ga pripravili mladi iz Gibanja fokolarov. Na njem se je zbralo več kot 12 tisoč mladih z vseh petih celin.

Začeli so ga v petek zvečer z mednarodnim koncertom, v soboto so mladi prisluhnili več pričevanjem, pesmim ter besedam predsednice gibanja Marie Voce. S posebnim navdušenjem so sprejeli sporočilo papeža Benedikta XVI. Predstavniki mladih iz različnih držav so obiskali tudi madžarski parlament.

 

Graditi mir na trajnih temeljih

Papež Benedikt XVI. je mladim v luči naslova Gradimo mostove zaželel, da bi gradili mir na trajnih temeljih. Povabil jih je, naj gradijo edinost, ki bo predokus večnega mesta.
Sobotni program je vseboval pričevanja mladih z vsega sveta, ki so povedali, kako si prizadevajo graditi vesoljno bratstvo. Slovesen trenutek je bil napoved Projekta zedinjen svet, ki so ga mladi z navdušenjem sprejeli. Namen projekta je izpostaviti dejanja bratstva med posamezniki, skupinami in narodi, ki že obstajajo in ta dejanja hkrati spodbujati. Ob tem so ustanovili stalni observatorij vesoljnega bratstva, ki je priznan tudi s strani Združenih narodov.

Svet potrebuje več duše in ljubezni!

Mladi so medse sprejeli tudi predsednico gibanja fokolarov Mario Voce, ki jih je takole nagovorila: „Glejte navzgor. Glejte daleč naprej, tam boste našli trdno oporo. Glejte na ljubezen, ki je Bog. Edino On vas ne bo prevaral… Bodite na njegovi strani, poskušajte videti stvari in svet z njegovimi očmi in boste trdni stebri novih mostov, po katerih boste hodili gotovi, srečni in mnogi vam bodo sledili.” Potem pa je nadaljevala: „Ne bojte se! Vstopite v družbo, dajte na razpolago svoje sposobnosti in svoje talente. Vaš prispevek je edinstven, neponovljiv, drugačen od prispevka odraslih. Poklicani ste k nečemu neskončnemu, da bi za seboj pustili nekaj neumrljivega.”
Zato jih je povabila, naj takoj stopijo v akcijo. „Začnite konkretno ljubiti. Prvi korak ne pomeni velikih akcij, ampak predstavlja majhna dejanja ljubezni, ki življenje naredijo veliko in imajo moč spreminjati svet. Tukaj ste med vami zgradili košček zedinjenega sveta in vsak od vas zdaj v sebi nosi moč te izkušnje… Zato lahko iz te športne dvorane priteče velika reka ljubezni.” Zaključila pa je z besedami ustanoviteljice Chiare Lubich: „Svet potrebuje več duše, več ljubezni. In to mu moramo prinesti!”

Zvečer so mladi pripravili veliko koreografijo na prostem, ki jo je sestavljalo vseh 12 tisoč udeležencev. Preplavili so most verig nad reko Donavo, da bi tudi na zunaj izrazili zavzemanje mladih za zedinjen svet pri gradnji mostov med ljudmi, narodi, verstvi in kulturami.