Opazovalnica_genfestNa Genfestu 2012, ki bo potekal od 31. avgusta do 2. septembra v Budimpešti, bodo začeli Projekt zedinjen svet. V okviru omenjenega projekta bodo ustanovili tudi stalni mednarodni observatorij, ki bo pomagal razumeti, kako bratstvo – »pozabljeno načelo« moderne zgodovine – danes vpliva na osebne in skupne odločitve. Gre za projekt, ki so si ga zamislili mladi iz Gibanja fokolarov, odprt pa je vsem ljudem dobre volje.

Eden od pobudnikov projekta Francesco Ricciardi je poudaril, da naj bi projekt pomagal »razširiti pogled in ugotoviti, da se vsak dan na milijone ljudi odloči za sprejemanje, dajanje, odpuščanje, za življenje v bratstvu. Uresničuje se namreč že zdaj »izredna in konkretna izkušnja, ki je hkrati tudi drzna, kot je tudi predlog vesoljnega bratstva.«

Zamisel za projekt se je porodila junija lani, ko so se mladi konec tedna zbrali, da bi delali za Genfest. Septembra so ustanovili posebno komisijo, ki je predlog obdelala in ga oblikovala v tri etape: Network, Watch in Workshop.

UWProjectUnited World Network (Mreža zedinjenega sveta) naj bi povezala mlade z vsega sveta, ki bi se s podpisom zavezali k osebnemu prizadevanju za ta projekt. Cilj te etape je poglobiti potrebe kulture vesoljnega bratstva in prizadevanje, da bi živeli ‘zlato pravilo’: Stori drugim, kar želiš, da bi drugi storili tebi.
United World Watch (Opazovanje zedinjenega sveta) – vključuje ustanovitev stalnega mednarodnega observatorija, ki bo preučeval vse pobude in dejanja, ki so sposobna povečati bratstvo v svetu. In sicer na družbenem, ekonomskem, kulturnem in političnem področju. Ocenjeval bo kazalce družbenega povezovanja, miru, sprejemanja in dialoga med ljudmi različnih verstev in kultur, priznavanje pravic, odpuščanja in sprave, vključevanja in integracije, zmanjševanja razlik, spoštovanja okolja… 20120718-02Observatorij bo poleg tega širil »kategorijo bratstva« preko posebnih kulturnih pobud.
United world workshop – prošnja na Združene narode, naj priznajo mednarodno zanimanje za Teden zedinjenega sveta. Tako bi še bolj utrdili in razširili ta letni dogodek na mednarodni ravni, ki že več kot petnajst let povezuje mlade iz Gibanja fokolarov in tudi mnoge druge v zavzemanju za vesoljno bratstvo.

Prva faza projekta se bo začela na Genfestu in bo potekala vse do začetka tedna za zedinjen svet – to je do 1. maja 2013. Takrat bodo uradno ustanovili Stalni observatorij. Proces priznanja s strani Združenih narodov pa je že v teku.
Projekt Zedinjen svet je namenjen vsem narodom sveta, posebej pa bodo dali poudarek Afriki.

M.D.