Luminosa 1aaŠpanski katoliški center iz Washingtona je v 45 letih delovanja pomagal več kot milijon ljudem. Izbiro za nagrado Luminosa so utemeljili tako: “usluge, dane različnim narodnostnim skupinam, za spodbujanje integracije in z namenom pokazati na njihov dragoceni prispevek za življenje mesta”.

Ko je pater Mario Dorsonville, direktor urada za priseljence in begunce, prihajal nekega dne v katoliški španski center v Washingtonu, ga je ustavil mlad moški, zagrabil za roko in mu povedal, da ima v srcu veliko bolečino. »Pojdiva v kliniko, pregledat te mora zdravnik,« mu je odgovoril Dorsonville. »Ne,« je odgovoril človek. Njegova bolečina je bila v tem, da ni imel dokumentov in zato ni mogel iskati službe. Ni vedel, kako naj se konec dneva vrne domov in pogleda v oči svojim otrokom. »Ni večje revščine, kot je ta; biti pred nevidnimi ljudmi,« je trdil Dorsonville.
Tako se je začela pripoved o španskem katoliškem centru v Washingtonu v članku, ki je izšel v novembrski številki revije Living City. Postal je delavnica vere, v kateri danes “ljudje postajajo vidni”. Poslanstvo tega centra je namreč nuditi najvišjo kakovost celovite obravnave priseljencev in beguncev, da bi vrnili upanje in dostojanstvo njihovemu življenju, da bodo imeli večje zaupanje vase in jih bodo spoštovali ameriški državljani. Organizirano imajo zdravniško in zobozdravniško oskrbo, centre za poslušanje in svetovanje, tečaje angleščine in programe strokovnega usposabljanja.
Temu patru Dorsonvilleu je bila 17. novembra v imenu španskega katoliškega centra podeljena nagrada Luminosa 2012. Podelitve nagrade se je udeležilo več kot 250 ljudi. Med temi so bili diplomati, politiki, predstavniki judovske, muslimanske in krščanske vere ter drugi brez verskega prepričanja. Zbrani so bili na katoliški univerzi Amerike v Washingtonu. »Ta nagrada nas opogumlja, da še naprej razsvetljujemo temo s služenjem našemu bližnjemu,« je povedal pater Dorsonville ob sprejetju nagrade.
Na svečani podelitvi , ki jo je pripravilo Gibanje fokolarov, sta bila tudi oba delegata Gibanja za vzhodni del ZDA, ki sta prebrala razmišljanje Chiare Lubich o ljubezni do brata: »Ko nas je Sveti Duh razsvetlil s svojo karizmo, nam je rekel: prav brat, sestra lahko postaneta vaša pot, da bi prišli do Boga, sta odprtina, vrata, pot, prehod do njega. Če smo prišli do tega, ker smo ljubili brata, ta ni samo nekdo, ki mu koristimo, ampak je naš dobrodelnik: preskrbel nam je to, kar si lahko najbolj želimo.«
Zato je v globokem sozvočju z izkušnjo katoliškega španskega centra, saj je to razmišljanje poudarjalo njihovo vsakodnevno delo v prid potrebnim. »To je konkretno, stalno in pogumno delo, ki vrača dostojanstvo številnim ljudem različnih narodnostnih in družbenih skupin, ker jim pomagate, da se vključujejo kot sestavni del v družbo,« je zapisala predsednica Gibanja Maria Voce v sporočilu patru Dorsonvilleu.
Nagrado luminosa za edinost podeljujejo od leta 1987. Podeljuje se osebam ali združenjem, katerih življenje in dejavnost pomenljivo prispevata k ustvarjanju mostov medsebojnega razumevanja med kristjani različnih veroizpovedi, glavnimi verstvi in ljudmi dobro volje, ki delujejo v različnih izrazih socialnega življenja.