Slovaška 2aŽe leta 1955 je italijanski fokolarin Guido Mirti, imenovan Cengia, vrgel prva semena ideala v naši državi. Potoval je med Italijo in Češkoslovaško in tako povezoval krajevno Cerkev z Rimom. V petdesetih letih je bilo najbolj dramatično obdobje za to krajevno Cerkev, ker jo je komunistični režim hotel uničiti.

Od leta 1963 je duhovnik iz Dresdna Peter Wiederhold pogosto obiskoval Češkoslovaško in širil ideal edinosti. Povod za širjenje tega sporočila so bili vzponi na gore Tatre z nekaterimi slovaškimi duhovniki.
Prav okoli teh duhovnikov so se začele leta 1965 zbirati družine in mladi duhovniki.
Julija 1968 je bil tu prvi mariapoli za kakih štirideset ljudi. Iz Vzhodne Nemčije je prišla Natalia Dalla Piccola, prva tovarišica Chiare Lubich.
Z več smeri so misli duhovnosti edinosti prodirale čez mejo, poleg tega so ljudje veliko potovali v Vzhodno Nemčijo, kjer so lahko črpali iz nje. Druga pot širjenja ideala so bili slovaški duhovniki, ki so živeli v Italiji: msgr. Hnilica, msgr. Zlatňaský, pater Čík. Za te je bila duhovnost Gibanja najbolj primerno zdravilo za razmere pod komunističnim režimom.
Ko se je leta 1969 politično stanje v Češkoslovaški zaostrilo, je italijanska fokolarina Teresa Cifaldi z dovoljenjem za vstop v državo in bivanje v njej zaradi študija prišla v Bratislavo, kjer se je tako odprl prvi fokolar.
Za lažji stik z Ukrajino je leta 1981 nastal drugi fokolar v Košicah na vzhodu Slovaške.
Po 1990 je s padcem berlinskega zidu to življenje vzcvetelo.
Danes na Slovaškem okoli tri tisoč ljudi sprejema duhovnost Gibanja fokolarov ali simpatizirajo z njo. Gibanje zanje pripravlja redna srečanja in različne dejavnosti za otroke, mlade in odrasle. Ne manjka niti pomoč za najbolj uboge, tudi v obliki posvojitev na daljavo. Člani Gibanja na Slovaškem širijo ideal edinosti na politično, ekonomsko, kulturno, umetniško področje in drugam.
Leta 1991 je izšla prva knjiga v slovaščini, izdala jo je založba Nove Mesto. Leta 1992 smo začeli tiskati revijo Gibanja v slovaščini.
Leta 2001 je Chiara Lubich obiskala Slovaško, bila je nekaj dni v Bratislavi. Njeno sporočilo edinosti je prišlo do Slovakov prek medijev, ki so spremljali njeno bivanje v državi, šest tisoč ljudi pa se je zbralo na stadionu. Dragocena je bila tudi njena navzočnost v parlamentu in na sedežu škofovske konference.
Leta 2003 je teološka fakulteta univerze v Trnavi podelila Chiari častni doktorat iz teologije.
Stiki:
czf@nextra.sk
czmbla@focolare.sk