Chiara4 aBog je na svet prišel v družini. Dovolj bi bilo to, da bi razumeli, kako nenadomestljiva vrednota je družina za družbo, če ima vzor v nazareški družini. Iz govora Chiare Lubich prihaja luč za vse družinske člane.

Če hočemo vrniti družini njen pravi obraz, če ji hočemo vrniti ponovni sijaj, naj nam bo — poleg vseh govorov, opominov in smernic (…) — pred očmi predvsem tisti svetli in za vse primerni vzor, ki ga je iznašla večna Modrost: nazareška družina. Po njej se lahko zgledujejo vse družine sveta, sedanje in prihodnje. Pa ne le družine, vsak posamezni član družine se lahko ob njej navdihuje, spozna, kako naj ravna z drugimi, kakšno naj bo njegovo razmerje do drugih, katere odnose naj poživi in katere kreposti goji.
Vsak moški na svetu, ki je mož in oče, vselej lahko najde v Marijinem ženinu in Jezusovem skrbniku svetem Jožefu razsvetljenje, spodbudo in vir navdihov.
Od njega se uči zvestobe v vsaki preizkušnji, junaške čistosti, moči, tihe delavnosti, spoštovanja, češčenja, varovanja matere svojih otrok, sodelovanja v skrbi za družino …
In vsaka ženska, ki je žena in mati, lahko v Mariji odkrije svoj vzor, svojo enakovrednost z moškim in svojo istovetnost. V Jožefovi nevesti vidi v polnosti uresničeno svojo željo, da bi tudi ona odigrala vodilno vlogo. Marija ji da razumeti, kako preseči družinski krog, da bi mnogim delila svoja bogastva: sposobnost žrtvovanja, notranje življenje, ki ji daje gotovost, vernost, ki je njena odlika, vrojena potreba, da dviga sebe in druge, izžarevajoč čistost in lepoto.
Otroci pa najdejo v Marijinem in Jožefovem sinu Jezusu čudovito usklajeni dve težnji, ki jih morebiti razdvajata: potrebo, da se uveljavijo kot novi rod, ki mora odpreti novo poglavje zgodovine, in željo biti na varnem v okrilju svojih dragih v ljubezni in pokorščini.
Da, sveta Družina, biser človeške skupnosti, ki odseva življenje Trojice, v kateri ljubezen povezuje Boga v eno, naj nam bo pred očmi, naj bo z vsemi nami, da bi ta dan bil v dobro družine v svetu, družine v Cerkvi in v Božjo slavo.
Iz: Chiara Lubich – sporočilo na familyfestu 1981 (vir: www.centrochiaralubich.org)