Nemčija 1Po izjemnem srečanju gibanj in novih združenj in skupin s papežem Frančiškom za binkošti, se je Marija Voce vrnila na jug Nemčije v spremstvu sopredsednika Giancarla Falettija. Msgr. Zollitsch, predsednik nemške škofovske konference, je 24. maja v Friburgu sprejel Mario Voce in Giancarla Falettija.

 

Zanimalo ga je delo in širjenje Gibanja fokolarov v Nemčiji in po svetu. Opogumil je, naj Gibanje daje svoj prispevek v Cerkvi in v družbi.
V toplem ozračju je Maria Voce pripovedovala o prizadevanju mednarodne skupnosti Gibanja v ekumenizmu in dialogu z drugimi verstvi. Centri Gibanja v različnih državah se trudijo odgovoriti na zahteve in potrebe lokalnega značaja: »Zato ima naše mestece v Ottmaringu izrazito ekumenski značaj.«
Predsednik škofovske konference se je pozanimal o duhovnikih, ki živijo duhovnost Gibanja, in poudaril, kako je lahko pomembno za vse duhovnike, če so pritegnjeni v živo duhovno skupnost. Vesel je bil tečajev za versko vzgojo, ki jo Gibanje na jugu Nemčije daje mladim: »V družbi, v kateri pogosto manjka poguma za odločitve in sklepanje trajnih zvez, je pomembno, da se mladi srečajo v svojem okolju s pričami vere.«
Zollitsch je povedal, kako pozitivno je bilo zanj srečanje škofov iz različnih Cerkva in predstavnikov gibanj mreže “Skupaj za Evropo”, česar se je udeležil dan prej v Stuttgartu. Tam je bil navzoč tudi predsednik nemške evangeličanske Cerkve Nikolaus Schneider. Zelo živ je odnos med gibanji in skupnostmi, ki pripravljajo ta srečanja in to ga je prevzelo: »Povedali so nam o zavezi, o paktu medsebojne ljubezni, ki so jo sklenili na enem od svojih prvih srečanj. Čutiti je bilo, da je ta ljubezen med njimi živa, da je ta zaveza še vedno temelj za njihove odnose.«
Po nadškofovem mnenju je močna točka Gibanja v tem, da spodbuja ljudi: »Ne samo za življenje in izpovedovanje vere, ampak tudi za medsebojno pripoved osebnih izkušenj; govoriti o svoji veri: to nam manjka v Nemčiji! Tu se vera pogosto zapira v zasebnost.«
Na koncu je pozdravil z voščilom in ugotovitvijo: »Prispevek gibanj je dar in obogatitev tudi za naše župnije. Gibanja, kakršno je Gibanje fokolarov, lahko pritegnejo veliko ljudi v življenje pristne in aktivne vere. So dar Svetega Duha za naš čas.«

Andrea Fleming