Dialogue to unlockPoziv mladine iz Gibanja fokolarov za mir. 15. avgusta 2014 začenjajo s konkretno pobudo na svetovni ravni.

Mladi iz Gibanja se s svojim pozivom pridružujejo vsem, ki v svetu delajo za mir. “Dialogue to unlock” govori o potrebi po jasnem dialogu kot poti za reševanje spopadov, opogumlja za začenjanje pri sebi in želi priti do vladajočih ter odločujočih političnih osebnosti.
Akcija se bo začela 15. avgusta in ima namen na svetovni ravni pritegniti vse, ki bi se radi iz svojega okolja odzvali na žarišča nasilja, da na facebookovi spletni strani komentirajo prejeto sporočilo, napišejo svoje sporočilo, dodajo fotografije in kratke posnetke, oblečeni v belo.
Pobuda je vključena v različne akcije v prid miru, ki so se v tem obdobju začele v posameznih državah. “Dialogue to unlock” se bo nadaljeval v naslednjih mesecih in se pridružil drugim iniciativam za mir.
»Posebej spodbujamo vlade in vse v spor vpletene sile, naj prenehajo z nasilnimi oblikami spopadov«, so napisali mladi v svojem pozivu. »In naj se, tam kjer živijo, zavzemajo ter vabijo vse, da bodo “pobudniki dialoga v vsakdanjem življenju”.«

Apel “Znova vzpostaviti dialog”

Zaradi vedno večjega števila oboroženih spopadov na veliko koncih sveta, zlasti pa zaskrbljeni ob dramatičnem poslabšanju razmer in širjenju nasilja na Bližnjem vzhodu, se pridružujemo vsem, ki doživljajo to tragedijo osebno in močno pozivamo vse, zlasti vodilne osebnosti, da se preneha blokada dialoga, ki je edina pot do miru.
Trdno smo prepričani, da ne bo mogoče doseči nikakršnega miru z uporabo orožja; pač pa smo prepričani, da pridemo do pravičnega in trajnega miru samo s pogajanji in z dialogom, v katerem obe strani priznavata medsebojno enakost v dostojanstvu. Zato posebej prosimo vlade in vse, ki so vpleteni v spopad, naj prenehajo uporabljati nasilne načine, ki sejejo le novo nasilje.
Z naše strani se obvezujemo, da bomo bolj zavestno osebno živeli dialog tam, kjer smo, in da bomo reševali manjše ali večje spore v vsakdanjem življenju na vseh koncih sveta. Vse žene in može na svetu vabimo k istemu načinu: biti pobudniki dialoga v vsakdanjem življenju.
Vse, ki bi se radi pridružili pobudi, vabimo h konkretnemu odzivu, ki je lahko naš odgovor na nekatere od številnih potreb prizadetih ljudi. Njihovo preživetje je odvisno od naše solidarnosti.

Svoj prispevek lahko nakažete na tekoči račun s pripisom »Pomoč Bližnjemu vzhodu«:
Marijino delo-Gibanje fokolarov, Valjavčeva 15, Ljubljana
TRR: SI56 1914 0501 0082 723

Mladi iz Gibanja fokolarov