5. Halki vrh v Carigradu (Turčija) se je končal. Štirje delovni dnevi so potekali pod geslom skrbi za okolje z mislijo na prihodnost planeta.

Ob koncu petega vrha na otoku Halkiju z naslovom “Skupaj ohranjamo prihodnost planeta” smo se poslovili v zelo domačem vzdušju. Mednarodno in interdisciplinarno srečanje v soorganizaciji Ekumenskega patriarhata in univerzitetnega inštituta Sophia, ki ga je navdihnilo preroško učiteljstvo patriarha Bartolomeja in papeža Frančiška, je bilo soglasno priznano kot dogodek Svetega Duha. Ni bilo naključje, da so dnevi vrha sovpadali z dnevi med dvema datumoma binkošti naših Cerkva.

Iskreno soočenje, svobodno in odprto medsebojno poslušanje, izmenjava darov, utemeljena s podeljenimi razmišljanji, raziskavami in cerkvenimi potmi, so nas s čudenjem pripeljali do zavedanja, da živimo odločilno prelomnico za prihodnost človeške družine, v kateri ima vsakdo neizogibno odgovornost.

Izziv in priložnost, ki sta pred nami na naši skupni poti, sta gotovo predvsem v razvoju skupnega ekološkega etosa in izvajanje kot obrtniki miru in bratstva dobrih praks na vseh področjih: od pedagoških do pastoralnih, od družbenih do političnih in gospodarskih. K temu je treba dodati še zavezo, da na povsem kulturni ravni poglobimo interdisciplinarne poti za oblikovanje novih paradigem za razlago in preoblikovanje resničnosti v smislu preseganja kulture odpadkov. Nazadnje je postalo jasno, kako neučinkoviti bi bili ti načini delovanja brez neeliterarne vzgojne zavezanosti, ki predvideva široko in prepričano cerkveno udeležbo.

Spontano je nastala prošnja za podpis sklepnega poziva, naslovljenega na cerkve in na tiste, ki skrbijo za skupni dom. Ne bi radi, da bi vse ostalo v lepem spominu, ampak da spoznamo, da je pred nami obzorje luči, ki zahteva spreobrnjenje pogleda, ki izhaja iz srca in se hrani z evangeljsko modrostjo. »Ekološke kulture,« opozarja papež Frančišek, ni mogoče zvesti na vrsto nujnih in delnih odgovorov na probleme, ki zadevajo propadanje okolja, izčrpanje naravnih zalog in onesnaževanje. Napredovanju tehnokratskega vzorca bi se morali upreti z drugačnim gledanjem, drugačno miselnostjo, politiko, vzgojo, življenjskim slogom in duhovnostjo. Sicer se lahko tudi najboljše ekološke pobude ujamejo v globalizirano logiko. Če iščemo zgolj tehnično zdravilo za vsako posamezno ekološko vprašanje, pomeni, da smo ločili stvari, ki so v resnici povezane« (okrožnica Laudato Si’, št. 111).

Vincenzo Di Pilato

(Foto: Alfonso Zamuner, Noemi Sanches in Nikos Papachristou)

za slike (na dnu članka): https://www.focolare.org/news/2022/06/13/uno-sguardo-nuovo-sul-mondo-e-sugli-altri/