»Vedno sem gojila veliko zaupanje v mlade:
so prihodnost sveta!
Ustvarjeni so za velike ideale,
znajo jih korenito živeti.
Najbolj jih privlači odkritje evangelija,
ki postaja življenje
in ki udejanja svoje obljube.
Očara jih ideal zedinjenega sveta.
To so mladi, najstniki in otroci
ki dajejo ta ideal svojim vrstnikom«.
Chiara Lubich

ae0003_chiara_trofeo1968-p-210x128Gen 2 (mladi od 17 – 30 let) merijo visoko. S pričevanjem svojega življenja dajejo svojim vrstnikom Ideal edinosti z izrazi, značilnimi za mlade: glasba, umetniške, športne in kulturne prireditve. To delajo po majhnih skupinah kot tudi z najrazličnejšimi solidarnostnimi pobudami, z velikimi svetovnimi prireditvami. Uporabljajo vsa komunikacijska sredstva: neposredne televizijske prenose, svetovne zveze prek satelita, spleta. Konkretizirajo najrazličnejše majhne akcije solidarnosti in miru na nacionalni in mednarodni ravni.

Gen 3 (otroci in najstniki od 9 do 17 let) si prizadevajo dajati svojo izkušnjo edinosti in s svojim poletom in s svojo ustvarjalnostjo postajajo protagonisti ideala zedinjenega sveta.

Gen 4 (najmlajši) z najrazličnejšimi pobudami, zlasti pa s svojim pričevanjem znajo dajati svoj evangeljski ideal svojim vrstnikom. Pogosto se njihova evangeljska miselnost dotakne src odraslih.

ma0032_gioventu-nuova_azione-210x128Smo v času, v katerem je nujno,
da se mladi vzgajajo v miselnosti,
ki ni več samo zahodna ali vzhodna,
ampak miselnost “sveta”.
Gen morajo zavestno začeti
urejati novi svet, ki mora nastopiti.
Poklicani so namreč prinašati na svet edinost,
tisto edinost, za katero je prosil Kristus,
ko je molil „Da bi bili vsi eno”.
Tisto edinost, ki daje človeštvu najvišje dostojanstvo,
da se ima za eno samo ljudstvo.

Chiara Lubich – 1972

Gibanje Gen 2
Gen, “nova generacija” Gibanja fokolarov: mladi različnih družbenih slojev, ki si prizadevajo živeti duhovnost edinosti v prvi osebi in korenito. V svetu so povezani kot mreža, na ozemlju se srečujejo po majhnih skupinah, v katerih izkušajo življenjsko moč, ki izhaja iz navzočnosti Jezusa med nami, kar je obljubil, kjer “sta dva ali jih je več zbranih v njegovem imenu”, to je v njegovi ljubezni.
Program: prispevati k gradnji zedinjenega sveta, v katerem bi se vsi imeli za brate in sestre, z drugimi besedami: prispevati h konkretizaciji Jezusove oporoke: “Da bi bili vsi eno”. V ta namen gen zaupajo v moč evangeljske ljubezni – tiste ljubezni, ki teži k medsebojnosti in uresničuje edinost –, ki jo je treba vnašati v vse družbene odnose, med narode, kulture in verstva. Ta ideal dajejo najprej svojim vrstnikom z najrazličnejšimi pobudami in dejavnostmi, zlasti pa z vsakodnevnim življenjem. Kakor se namreč luč, ki gre skozi prizmo, razprši v sedem mavričnih barv, tako se lahko ljubezen izrazi v vseh vidikih našega življenja, jih razsvetli in preobrazi.
Ko so gen odgovorili na poziv Chiare Lubich: “Mladi vsega sveta, zedinite se!”, kar je leta 1967 pomenilo nastanek gibanja gen, so povzročili nastanek gibanja na široko, katerega animatorji so: “Mladi za zedinjen svet”. Ti so navzoči v 182 državah.
Stalne šole gen imajo sedeže v mestecih Gibanja fokolarov v Italiji, Švici, Nemčiji, Kamerunu, Argentini, Braziliji, ZDA, na Filipinih.

ma0031_genfest-85-210x128Mladi za zedinjen svet
Mladi za zedinjen svet delimo z gen 2 željo po izgradnji zedinjenega sveta. Naš ideal je, da bi ljudje vsega sveta postali »eno«. Nedosegljiv cilj? Nasprotno! Vsak trud, da bi izpolnili to veliko Jezusovo oporoko, obrodi sad in širi idejo edinosti na vse konce sveta.
Med mnogimi mladimi iz Gibanja fokolarov, ki jih lahko najdemo po celem svetu, nas je nekaj tudi v Sloveniji. Bi želeli slišati, koliko? Statistike nismo naredili, a ocenjujemo, da nas je vsako leto nekje od 100 do 200 nadobudnih t. i. »novomladincev«. In kaj počnemo? Veliko različnih stvari, saj so naša zanimanja zelo razvejana. Osnove gradimo na rednih srečanjih, kjer poglabljamo duhovne teme, življenjska vprašanja, gostujemo slovenske in tuje sogovornike z več izkušnjami, skratka poskušamo na teoretični ravni postaviti moralne in etične gradnike našega življenja. Vsak mesec, vsi iz Gibanja, po vsem svetu živimo določen stavek iz evangelija, t. i. besedo življenja, ki je razložena in podkrepljena z življenjskimi izkušnjami. Ta nas duhovno hrani in vodi pri naših vsakdanjih dejavnostih. Ker pa vemo, da govorjenje brez dejanj nima teže, poskušamo teoretično prtljago prenesti v svet in biti tam Božji sodelavci.
Vsako leto izvedemo nekaj »projektov«. Jesen se začne s »Tednom za zedinjen svet«, ko se zavemo širine našega mednarodnega gibanja, saj se takrat povežemo z mladimi s celega sveta. Ob takih priložnostih izkusimo, da nas je mnogo, ki se trudimo spreminjati svet okoli sebe in postajati bolj občutljivi za potrebe drugih. Pripravljamo različne akcije, s katerimi želimo odgovoriti na bolečino, s katero se srečujemo v naših okoljih, a tudi po svetu. Kako? Konkretno, z mišicami. Po cunamiju v Aziji smo sodelovali z denarno pomočjo za izdelavo čolnov za tamkajšnje prebivalce, pomagali smo nekaterim prizadetim družinam po potresu v Posočju in družini, prizadeti ob poplavah na Gorenjskem. Želimo povezovati ljudi različnih kultur, ver, narodov, generacij … Tako smo ob vstopu Slovenije v EU z italijansko skupino Mladih za zedinjen svet  pripravili prijateljsko srečanje. Vsako leto januarja damo svoj prispevek v »Tednu za edinost kristjanov«. Evangeličanski prijatelji se že vnaprej veselijo našega petja pri ekumenskem bogoslužju, ravno tako smo tudi mi zelo veseli njihovega obiska in obiska pravoslavne skupine pri katoliški maši. V Ljubljani smo za sv. Miklavža obiskali center za brezdomce, za pusta gremo skoraj vsako leto na pediatrično kliniko ali v dom za ostarele. Naslednja tradicionalna akcija je nabiranje oljčnih vejic, ki nikakor ni nadležno opravilo, ampak prijetno druženje na primorskem zraku, kjer ob petju in kitari narežemo nekaj tisoč oljčnih vejic za veliko slovenskih župnij. Z zbranimi sredstvi želimo pomagati ljudem v potrebi ali pa ga namenimo za gradnjo našega centra v Planini pri Rakeku, kjer se srečujemo in oblikujemo v »nove ljudi«. Ker se mladi radi podimo tudi za žogo, zadnja leta organiziramo tudi športna srečanja, kjer v košarki, odbojki, nogometu, balinanju, badmintonu in še marsičem, veljajo posebna pravila »sports4peace«, napisana na kocki, ki jo vržemo pred vsako igro. Zadnji veliki podvig je bilo sodelovanje z Otroki za edinost, saj smo jim pomagali pri pripravi »teka za edinost« ( svetovna štafeta, ki je povezala otroke vseh časovnih pasov in je v Sloveniji potekala ob Slovenskem pastoralnem dnevu v Celju).
Veliko je bilo povedanega, a ni dovolj le govoriti. Mladi za zedinjen svet se zavedamo, da je treba začeti pri sebi, če želimo spremeniti svet. Zato sledimo zlatemu pravilu, ki ga najdemo v mnogih velikih verstvih. Ta pravi: »Stori drugemu, kar želiš, da bi drugi storil tebi.« ali »Ne stori drugemu, kar ne želiš, da bi drugi storil tebi.«. Zavedamo se, da imamo vsi istega Očeta in smo si bratje in sestre, zato se trudimo prinašati idejo edinosti v svet, da bi se tako lahko uresničilo vesoljno bratstvo.

Vir: Mladi za zedinjen svet v Sloveniji