Na srečanju v Vatikanu od 15. do 16. oktobra so se zbrali predstavniki vseh cerkvenih ustanov, ki delujejo na raznih področjih nove evangelizacije: kultura, priseljevanje, komunikacija, bogoslužje, politika, družina. S svojo delegacijo se ga je udeležilo tudi Gibanje fokolarov.
»Božja beseda pa je rastla in se širila« (Apd 12, 24).
Ta stavek iz Apostolskih del so izbrali za geslo mednarodnega srečanja, prvega, ki ga je pripravil nedavno ustanovljeni Papeški svet za novo evangelizacijo. Samo srečanje pa je nosilo naslov: »Novi evangelizatorji za novo evangelizacijo«.
Začelo se je 15. oktobra s poročilom predsednika omenjenega papeškega sveta msgr. Rina Fisichelle. Veliko časa so namenili pogovoru med odgovornimi za različne cerkvene ustanove. Popoldne so po več medijih prenašali koncert tenorista Andreja Bocellija. Dvakrat so se srečali z Benediktom XVI.: popoldne tega dne in pri bogoslužju ob koncu srečanja 16. oktobra dopoldne.
Agencija SIR je v intervjuju msgr. Fisichello vprašala:
Na kaj naj se opira nova evangelizacija, da bi res lahko prebudila ali na novo vzbudila vprašanja o Bogu, o pomenu njegove navzočnosti v življenju in v zgodovini?
»Vsebina je vedno enaka, ne spreminja se. Nova evangelizacija ni nič drugega, kot na novo prehoditi dolgo pot od apostolov do današnjih dni. Po njej hočejo možje in žene dobre volje, torej Gospodovi učenci, oznanjati njegovo besedo, evangelij, ki odrešuje. Spreminja se seveda jezik, novo je navdušenje, prenovljen čut, ki ga mora imeti krščanska skupnost, da ona sama evangelizira.«
Na srečanju je bila tudi delegacija Gibanja iz mednarodnega centra. “Božjo besedo”, ki je tudi sestavni del duhovnosti Chiare Lubich, bodo člani Gibanja premišljevali in živeli vse do škofovske sinode o novi evangelizaciji prihodnje leto. Bila je glavna tema na letnem srečanju predstavnikov fokolarov, zbranih z vsega sveta v Rocca di Papa od srede septembra do srede oktobra.
Že leta 2008 je predsednica Maria Voce med sinodo o Besedi, ki se je je udeležila kot opazovalka, prikazala v dvorani izkušnjo življenja evangeljske besede, s katero so  bili prežeti »začetki Gibanja fokolarov«, ko je »Chiara Lubich skupaj z majhno skupino tovarišic začela duhovno pot, ki jo je začrtalo globoko odkritje in življenje evangelija«.
Takrat je povedala: »Učinek tega življenja je bil nastanek skupnosti, ljudi, ki so prišli v stik z njimi in so začeli sami zavzeto in navdušeno živeti evangelij ter si pripovedovati številne presenetljive izkušnje. Božja beseda ima še danes osrednje mesto. Za nas je evangeljska beseda vir Boga, pri katerem se odžejamo, z njo hranimo dušo kot z evharistijo. Navada, da si med seboj pripovedujemo izkušnje, ki izvirajo iz življenja besede, prispeva k vedno bolj pristni evangelizaciji. Zato je razumljiva Chiarina želja, da pusti tistim, ki ji sledijo, samo evangelij.«
Vir: www.focolare.org