Foro 1V argentinskem mestu Rosario so na “Foro MoveRSE” 2013 predstavili med trajnostnimi iniciativami tudi občestveno ekonomijo.

Nevladna organizacija MoveRSE s sedežem v Rosariu (Argentina) je 24. maja organizirala “Foro MoveRSE” 2013. To je kongres, namenjen socialni in trajnostni odgovornosti, ki ga vsako leto skličejo odgovorni za podjetniške, vladne in civilne oddelke z namenom pogovoriti se o glavnih izzivih, s katerimi se morajo spoprijeti podjetniki pri vodenju svojih podjetij v prid trajnostnega, partecipativnega in transparentnega razvoja.
Foro 2Na tem področju in v sektorju “Trajnostne iniciative” – niz projektov, predstavljenih tristo udeležencem v avditoriju – je Francisco Buchara z mladinskega oddelka občestvene ekonomije predstavil izvirni projekt, ki je nastal leta 1991 v Braziliji in ga udejanja kakih tisoč podjetij po vsem svetu.
»Za razliko od drugih solidarnostnih podjetij,« je povedal Buchara, »ki najprej proizvajajo in se potem odločajo, kako bodo uporabili dobiček (ga podarili, namenili socialnemu projektu ali drugim dobrodelnim iniciativam), podjetja občestvene ekonomije od začetka poskušajo ustvarjati ‘dobrine odnosov’, to je nematerialne dobrine, ki jih ne more uporabiti posameznik, ampak so te dobrine vezane na medčloveške odnose. Skromne dobrine torej, ki za svoj nastanek potrebujejo vsaj dva človeka in nujno ustvarjajo medsebojnost.«
Buchara je v nadaljevanju opisal stebre občestvene ekonomije: »Reveži so prvi protagonisti OE, ki je nastala z namenom zmanjšati vedno večji razkorak med revščino in bogastvom; podjetja, podjetniške cone in kultura podeljevanja. Ta je temelj OE in si prizadeva vnesti v ekonomsko delovanje nov način vodenja podjetja.«
Udeleženci so presenečeno poslušali razlago, da »sta se projektu OE pridružili turistična agencija Boomerang Viajes (iz Buenos Airesa) in Dimaco, pomemben center za gradbeni material (iz Paranaja, mesta na severovzhodu Argentine). Skupno jima je graditi odnose , iz česar se razvija pozitivna verižna reakcija.
Primer: »Nekega dne,« je povedal German Jorge iz Dimarca, »me je poklical po telefonu glavni konkurent in me prosil, naj mu vnaprej prodam cement, ker mu drugi dobavitelji ne dajejo več na kredit; bil je namreč sredi hude finančne krize. Leta dolgo je bil vodilni na trgu in me je večkrat izsiljeval. Imel sem priložnost za maščevanje ali pa ostati zvest izbiram OE in spremeniti najin odnos. Sreča, ki sem jo izkusil, ko sem se odločil in mu dal, kar me je prosil, je bila zame veliko bolj vredna kot tisti cement. In prav tak način ustvarjanja odnosov tudi s konkurenco utrjuje naš položaj na trgu. Pogosto nam ponudijo nove možnosti za delo, in to skoraj brez našega posebnega prizadevanja dobiti to delo.«

Vir: www.focolare.org